สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย แต่ในช่วงหน้าฝนยังเป็นฤดูการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ด้วย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะมารับวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งปีนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้นำเข้าและเดินหน้าฉีดให้ประชาชนไปจนถึง 31 ส.ค. นี้ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

พญ.ลลิตยา กองคำ

“พญ.ลลิตยา กองคำ” รองเลขาธิการ สปสช. ระบุว่า ขณะนี้เรามีการจัดสรรวัคซีนสำหรับ ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฟรี จำนวน 4.2 ล้านโด๊ส เพื่อลดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากเชื้อไข้หวัดใหญ่

โดยกลุ่มเสี่ยงประกอบด้วย 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี) 2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ 6. โรคอ้วน นํ้าหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม และ 7. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดู แล้ว 337,964 คน โดยเป็นผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 214,283 คน กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 205,577 คน ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย 6,924 คน และผู้ป่วยโรคอ้วน 6,196 คน

“7 กลุ่มเสี่ยง หากป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เสี่ยงต่ออาการที่รุนแรง เพิ่มโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน กรณีหากติดเชื้อซํ้าในผู้ป่วยโควิด-19 ดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันในประชากรกลุ่มนี้ยังถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง จึงควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่” ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อขอรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิได้ ส่วนพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถจองคิวฉีดผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ หรือเข้าไปรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือเว็บไซต์ แอพ ไลน์ @nhso และเฟซบุ๊ก “สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”.

คอลัมน์     :  คุณหมอขอบอก
เขียนโดย  :  อภิวรรณ เสาเวียง