แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 พ.ศ. 2541 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1 (พ.ศ. 2563) ความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์และตามมติมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จึงแต่งตั้งให้ พระวิสิฐคณาภรณ์ (อาทิตย์) สิริวฑฺฒโน อายุ 60 ปีพรรษา 39 วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตนตามกฎมหาเถรสมาคม แต่งตั้ง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (สมชาติ มานะยิ่งเมต / สระบุรี)

จัดกิจกรรมทำความดีฯ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชนีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสุริโย นุวรรณโณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นโพธิ์ ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลต้นโพธิ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยการพายเรือเก็บผักตบชวากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำลำแม่ลาและปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน นำไปทำปุ๋ยบำรุงต้นไม้ ณ บริเวณถนนสาธารณะและคลองลำแม่ลา หมู่ 7 หน้าวัดคลองสามแยก ตามนโยบายรัฐบาล ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชนีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 นี้ (อำนาจ สุขเย็น / สิงห์บุรี)

แนะหลังผ่อนคลาย

ช่วงค่ำวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายวิรัติ แข็งขัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ต.ท.สาริก ไชยวุฒิ สารวัตรงานป้องกันและปราบปราม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุข ท่องเที่ยวและกีฬา ประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเปิดให้บริการของสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ตามการผ่อนคลายมาตรการของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยในวันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา นำร่องพื้นที่สีฟ้า ที่ ศบค.ได้มีมติผ่อนคลายมาตรการให้สามารถเปิดบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการได้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับการตรวจติดตามและให้คำแนะนำสถานประกอบการแต่ละแห่งได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขตามที่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้กำหนดไว้หรือไม่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในส่วนของสถานประกอบการและผู้มาใช้บริการ โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองและการได้รับวัคซีนตามที่กำหนด และที่สำคัญ ทุกสถานประกอบการ จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเปิดให้บริการได้ และไม่เกิน เวลา 24.00 น. เท่านั้น

ซึ่งจากการตรวจติดตามในเบื้องต้นแล้ว พบว่า สถานประกอบการหลายแห่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการขออนุญาตเปิดให้บริการอย่างถูกต้อง พนักงานและลูกจ้างได้รับวัคซีนครบตามกำหนด รวมถึงเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ผ่านการประเมินตามมาตรการ Covid Free Setting รวมถึงมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงของพนักงาน ด้วยระบบ Thai Save Thai (TST) ทั้งนี้ ยังได้แนะนำให้พนักงาน ลูกจ้าง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง Universal Prevention อย่างเคร่งครัด และต้องตรวจ ATK ทุก 7 วัน อีกด้วย (ศูนย์ข่าวภาคกลาง)

เทศกาลกระท้อนหวาน

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 29 ประจำปี 2565” พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงาน ณ สวนกระท้อนนายถาวร ค้ำคูณ หมู่ที่ 13 ต.ตะลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี

นายนิวัฒน์ ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวชมและชิมผลิตกระท้อนหวานของดีเมืองลพบุรี โดยปีนี้ ทางอำเภอเมืองลพบุรีกำหนดการจัดงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 29 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเผยแพร่ผลผลิตกระท้อนและผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอเมืองลพบุรีให้อยู่ในความนิยมของตลาด และส่งเสริมให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกไม้ผลซึ่งสามารถยึดเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมของเกษตรกรได้ ภายในงานจะมีการจำหน่ายกระท้อนพันธุ์ต่างๆ อาทิ พันธุ์ปุยฝ้าย, พันธุ์กำมะหยี่, พันธุ์อีล่า,พันธุ์นิ่มนวล และพันธุ์ทับทิม ที่มีเนื้อนุ่มรสชาติหอมหวานทานอร่อย พร้อมทั้งยังมีผลผลิตจากกระท้อนแปรรูป ได้แก่ กระท้อนลอยแก้ว, กระท้อนหยี, กระท้อนกวน, กระท้อนทรงเครื่อง และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ มาวางจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อหานำไปรับประทานและเป็นของดีของฝากจากลพบุรีอีกด้วย (กฤษณพงศ์ อยู่รอด – ธนพล อาภรณ์พงษ์ / ลพบุรี)

พัฒนาปลาเชียง

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ Startup Company กิจกรรมที่ ๓ บ่มเพาะผู้ประกอบการ Startup Company และพัฒนาผลิตภัณฑ์กิจกรรม ๓.๓ บ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแม่จินดา โดยนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปพร้อมพัฒนาสูตรปลาเชียงแผ่นอบกรอบ เพื่อผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ และ ดร.สุณิสา สุวรรณพันธ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร ณ กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแม่จินดา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ศูนย์ข่าวภาคกลาง)

จัดการอบรมสงฆ์

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีปิดการอบรมพระสังฆาธิการและพระภิกษุเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระกรรมวาจาจารย์ ประจำปี 2565 ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาค 2 พร้อมมอบใบตราตั้งเจ้าคณะตำบลและพระสังฆาธิการใหม่

โดยพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร นำพระสังฆาธิการ อาทิ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดฯ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เจ้าคณะอำเภอที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานในฝ่ายงานต่าง ๆ ของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นพระวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ โดยหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นองค์ประธานในการมอบตราตั้งเจ้าคณะตำบลและพระสังฆาธิการใหม่ โดยการแต่งตั้งปีนี้ มีการแต่งตั้งเจ้าคณะตำบล จำนวน 4 รูป รองเจ้าคณะตำบล 2 รูป เจ้าอาวาส 23 รูป ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 14 รูป และพระกรรมวาจาจารย์ 2 รูป รวม 45 รูป (ศูนย์ข่าวภาคกลาง)

ศึกษาเชิงบูรณาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) และ นางสาววราพร ละมูลตรี ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ และเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรหลักในการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) (ศูนย์ข่าวภาคกลาง)

สภาอุตฯจับมือ ททท.

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์ เพื่อการนำเที่ยวด้วยจักรยานอย่างปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม“ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธนากร ธรรมเมธา สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 พระนครศรีอยุธยา นายธนกฤต กิตติธรรมกูล นายกสามคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิธิ สืบพงษ์สังข์ ผู้จัดการบริษัท นัตตี้ส์ แอดเวนเจอร์ จำกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ

โดย นายมนัส ทรัพย์มีชัย กล่าวในพิธีเปิดว่า สำหรับการท่องเที่ยวด้วยการปั่นจักรยาน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่สำคัญ ยังเป็นการมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งการฝึกอบรมในวันนี้ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่มัคคุเทศก์ในเรื่องของการนําเที่ยวอย่างปลอดภัย และเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในการที่จะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ จะนํามาซึ่งการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับหลายภาคส่วน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้าน นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต กล่าวว่า ในการอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ เป็นการยกระดับมาตรฐาน ในการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน สร้างความตื่นรู้ ความเข้าใจ ความปลอดภัย เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ ในยามเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้เข้าอบรมสามารถนำเอา ความรู้เพื่อนำกลับไปใช้ งานเพื่อให้เกิดประโยชน์ ประเทศชาติต่อองค์กรต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประเมินสถานการณ์ภายหลังรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ต่อเนื่อง และเตรียมกิจกรรมเพื่อส่งเสริม กระตุ้นการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การกีฬา หรือด้านวัฒนธรรมเตรียมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเกิดแรงส่งต่อเนื่องไปจนถึงช่วงไฮซีซัน รักษานักท่องเที่ยวไทยให้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ และดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งระยะไกล และจากประเทศเพื่อนบ้าน เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้จากภาคการท่องเที่ยวจนถึงต้นปี (วุฒิภัทร ไทยสม / อยุธยา)

อบรมปฐมพยาบาล

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี เป็นประธานเปิด โครงการ “ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพแก่นักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี” โดยมี แพทย์หญิงพัดชา คุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรู้และทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) เป็นการสร้างเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในการดำรงชีวิตให้สูงขึ้น และมุ่งหวังสร้างกลุ่มนักเรียนให้มีทักษะพื้นฐานในการช่วยชีวิตคน มีความรู้ มีทักษะ มีความมั่นใจ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปในในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หมดสติ ไม่หายใจ หัวใจหยุดเต้น ทำให้สามารถช่วยชีวิตให้รอดพ้นจากความตายได้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอัมพวัน ชั้น 6 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสิงห์บุรี (อำนาจ สุขเย็น / สิงห์บุรี)

ทำผ้าบาติกน้ำเต้าหู้

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี และนางฐิติรัตน แวงชิน รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี ร่วมทำผ้าพันคอบาติกน้ำเต้าหู้เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง จำนวนทั้งสิ้น 111 ผืน จัดจำหน่ายในราคาผืนละ 900 บาท ณ กลุ่มบาติกน้ำเต้าหู้ ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

โดย นายวิสุทธิ์ จันทร์ศิริวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดลพบุรี ได้มีแนวคิดในการช่วยเหลือสังคม ในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจกับผู้ป่วยโรคมะเร็งจากการจำหน่ายผ้าพันคอบาติกน้ำเต้าหู้ ในจำนวน 111 ผืน ราคาผืนละ 900 บาท ทุกผืนที่จัดจำหน่ายจะนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับทางมูลนิธิจุฬาภรณ์ (กฤษณพงศ์ อยู่รอด – ธนพล อาภรณ์พงษ์ / ลพบุรี)

มอบเงินหอกระจายข่าว

นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล และรับฟังความคิดเห็น ปัญหาต่างๆ ของชุมชน โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลประกอบด้วยนายบรรเลง ลิ้มมาลีนันท์ เทศมนตรีเมืองตาคลี ประธานสภาฯและ สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 เขต และ ผู้แทนคณะกรรมการชุมชน อสม. กลุ่มสตรี และ อปพร. ทั้ง 22 ชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเทศยาลเมืองตาคลี ชั้น 4 และในการนี้ นางเพลินพิศ ศรีภพ นายกเทศมนตรีเมืองตาคลี ยังได้มีการมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงาน ให้แก่ หอกระจายข่าวประจำชุมชนโพธิ์งาม , ชุมชนวัดพุทธนิมิต และชุมชนบ้านใหม่โพนทอง จำนวน 3 แห่งๆ ละ จำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อไว้ใช้ในการดำเนินงานของหอกระจายข่าวฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลเมืองตาคลี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากหมาย (กิตติ์ธเนศ พัวพรพงษ์ / นครสวรรค์)

ชุดคอมพิวเตอร์

ทีมงานเพียวไทยไพร เป็นตัวแทนคุณอาคม วงศ์สว่าง นำคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด สืบเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิด มามอบให้พระครูอาคมสิทธิสุนทร เจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อให้พระครูอาคมสิทธิสุนทร มอบให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนที่ต้องการ ไว้ใช้ทำการศึกษาประกอบการเรียน และใช้ค้นคว้าความรู้ด้านเทคโนโลยี (ชาญ ชูกลิ่น / อยุธยา)

พิธีแจกต้นกล้า

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า และนายธนภัทร วงษ์ประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา ได้ร่วมพิธีแจกต้นกล้าพันธุ์ไม้ 2,000 กล้า และปลูก “ต้นหมัน” ต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสเซ็นทรัลพัฒนาครบรอบ 40 ปี และเดือนสิ่งแวดล้อมโลก โดยมี นายสินธพ โมรีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา และ กรมป่าไม้ (สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จัดพิธีแจกต้นกล้าไม้ ประกอบไปด้วย กล้าชิงชัง, ขนุน, ชัยพฤกษ์, ราชพฤกษ์, ประดู่ป่า, มะค่าโมง, มะฮอกกานี และกล้าพะยูง จำนวน 2,000 กล้า ให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นโครงการของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดแจกต้นกล้าทั่วประเทศกว่า 40,000 กล้า กับเซ็นทรัล 37 สาขา เพื่อร่วมสร้างพื้นที่สีเขียว และยังเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป (เผอิญ วุฒิภัทร ไทยสม / อยุธยา)