@@…ผ่านพ้นมาเกือบ 1 เดือนแล้ว หลังจากรัฐบาล ปลดล็อกพืชกัญชา-กัญชง มาตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา ไม่มีความผิดกฎหมายยาเสพติด เรียกว่าช่วงนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องหามาตรการขึ้นมาอุดช่องว่างในช่วงสุญญากาศ ระหว่างรอจัดทำกฎหมายกัญชา-กัญชงขึ้นมาควบคุม ขณะที่ กองทัพบก ได้ให้ความรู้เหล่านี้กับกำลังพลเช่นกัน โดย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ย้ำให้หน่วยทหารของกองทัพบกทั้งที่ตั้งปกติและกองกำลังป้องกันชายแดน ได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้กับกำลังพลและประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์ โทษ ข้อปฏิบัติและข้อควรระวังในการใช้ หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม สั่งการให้ หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

@@…ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้กับกําลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงประโยชน์ โทษภัย ข้อปฏิบัติและข้อควรระวังในการใช้ ปลูก นําเข้า มีไว้และครอบครอง กัญชาและกัญชง ที่สำคัญให้ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เร่งจัดทําแนวทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมการใช้และบริโภคกัญชา-กัญชง ของกําลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหม และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ เมื่อมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขในการออกข้อห้ามไว้ หน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนของกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพมีกำลังพลใต้ปกครอง ก็ให้หน่วยงานรับผิดชอบออกระเบียบหรือคำสั่งให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้การใช้อยู่ในกรอบของเรื่องการแพทย์ ไม่ให้ใช้เชิงสันทนาการ นอกจากนั้น ยังห้ามใช้และบริโภคในหน่วยทหารโดยเด็ดขาด

@@…ส่วนที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการพลเรือน, ลูกจ้างและพนักงานราชการสังกัด กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ประจำปี 2565 ซึ่ง กอ.รมน. ได้พิจารณาคัดเลือกบุตรฯ ที่กำลังศึกษาในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเหมาะสม เข้ารับทุนการศึกษา รวม 52 คน!! ขณะที่ พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผอ.รมน.ภาค 4 เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 อ.รามัน จ.ยะลา มอบสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นสวัสดิการแก่กำลังพลกองร้อยหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 และหมวดทหารพรานหญิง 41 โดยมี พล.ต.ธนัช ฉิมพาลี ผบ.ฉก.ยะลา, พ.อ.อิศรา จันทะกระยอม ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้, พ.อ.พงศกร แสงกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 และกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ นอกจากนี้ พล.ท.เกรียงไกร ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมชมกิจการและให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำออร์แกนิก หมู่ 1 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง กระทรวงเกษตรฯโดยมี ดร.เจะสูการ์นอ เบญจมะ เป็นผู้เพาะเลี้ยงใช้อาหารกุ้งผสมด้วยสมุนไพรและผลไม้ไทย ทำให้รสชาติแตกต่างกว่ากุ้งทั่วไป

@@…ผู้พันบานเย็น ขี่ม้าเลียบค่ายเข้าในถิ่นราชนาวี ยังคงมีบรรดาทหารเรือทั้งรับราชการและเกษียณอายุไปแล้ว ยังคงเฝ้าติดตามถามไถ่ความคืบหน้า ปัญหาโรงโม่หิน สัมปทาน กองทัพเรือ ในพื้นที่กว่า 208 ไร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กันมากมายผลจะออกมาอย่างไร? เพราะช่วงนี้ต้นเดือนกรกฎาคม ใกล้มีการเสนอโผตำแหน่ง บรรดาบิ๊กทหาร ตำแหน่งสำคัญ ๆ ขึ้นมาทดแทน นายพลทหาร ที่จะเกษียณอายุราชการ ซึ่งในกองทัพเรือ บิ๊กเฒ่า-พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. ก็เกษียณเช่นกัน ยังไม่รู้ว่าใครจะมารับตำแหน่งแม่ทัพเรือต่อ ซึ่งก็คงต้องรับเผือกร้อนโรงโม่หินไปด้วยเช่นกัน หลังจาก คณะ กมธ.ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร ในชุดของ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ได้สรุปเรื่องนี้ส่งต่อไปให้ ป.ป.ช. พิจารณาความผิดในหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องใหญ่คือการนำมูลดินในเหมืองหินออกไปขาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เส้นทางการเงินจำนวนมหาศาลไปตกอยู่ส่วนไหน เป็นเรื่องที่ไม่ได้สลับซับซ้อน เส้นทางทางการเงินตรวจสอบไม่ยากเย็น แต่ที่น่าหนักใจผลพวงเหล่านี้ อาจจะไปตกอยู่ยังบรรดาข้าราชการชั้นผู้น้อย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

@@…ส่วนกิจกรรมความเคลื่อนไหวในแวดวงลูกประดู่ ประจำสัปดาห์ พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย (ตท.20/นนร.77) ผบ.ทร. เดินสายให้กำลังใจ น้องคนสุดท้อง (พลทหาร) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสาธารณศึกษา นักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ 1/2565 ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จากนั้นยังมาทำพิธีประกาศเกียรติคุณ พันจ่าตรี อนุชิต พรหมดอนกลอย สังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ที่ช่วยชีวิต 2 แม่ลูก ขับรถหลุดโค้งตกน้ำ บริเวณบ้านคำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ จนรอดชีวิตได้หวุดหวิด และ จ่าโท ศักดิ์สิทธิ์ วงษ์ฉลาด ตำแหน่งพลโจมตี 3 หมวดอาวุธ กองร้อยปืนเล็ก 3 กองพันทหารราบที่ 6 กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ใช้ความกล้าหาญเข้าไปช่วยชีวิตคนจมน้ำไว้ได้ที่เขื่อนห้วยตลาดมอญ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ขณะที่ พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์ (ตท.20/นนร.77) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมวันทหารนาวิกโยธิน ประจำปี 2565 ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน  ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และได้มอบหมายให้ พล.ร.ต.ชวเลิศ เลขะวัฒนะ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.พิเศษ ขันแข็ง ผบ.วิทยาลัยการทัพเรือ พร้อมคณะอาจารย์ นักศึกษารุ่นที่ 54  ด้าน พล.ร.ต.พิบูลย์ พีรชัยเดโช ผบ.กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ  พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญ และให้กำลังใจกำลังพลประจำเรือ ที่นำเรือเข้าซ่อมทำ ณ อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ ส่วน พล.ร.ต.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล (ตท.27/นนร.84) ผบ.กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือ ให้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ในการปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรปราการ สร้างแหล่งห่วงโซ่อาหารให้กับสัตว์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ที่ใกล้จะถึงนี้!!

@@…ด้านทุ่งทัพฟ้าดอนเมือง พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ. ตรวจเยี่ยมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมี พล.อ.ท.วิญญา โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ในโอกาสนี้ พล.อ.อ.นภาเดช ได้ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ จากนั้นได้ลงนามในสมุดตรวจเยี่ยม โดยมีข้อความว่า “หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นหน่วยกำลังรบภาคพื้นที่สำคัญที่สุดของกองทัพอากาศ มีหน้าที่ที่สำคัญคือการปกป้องฐานบินและเครื่องบินให้มีความปลอดภัย จึงขอให้ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการทุกระดับ ทุกคน มีความภาคภูมิใจ และตระหนักในคุณค่าความสำคัญของตน ทั้งช่วยกันรักษาเกียรติยศและศักดิ์ศรีของหน่วยบัญชาการอากาศโยธินนี้ ไว้ให้มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป” จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของหน่วย ประกอบด้วย การแปลงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี 2565 ไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ คนคุณภาพ, ข้อมูลและการข่าวที่มีคุณภาพ, กำลังรบทางอากาศที่มีคุณภาพ, ระบบส่งกำลังบำรุงที่ลื่นไหล, เชื่อมโยงและช่วยเหลือประชาชนและข้าราชการมีความสุขด้วยระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพ ตลอดจนแผนพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้แก่ แผนพัฒนาขีดความสามารถด้านกำลังพล แผนพัฒนาขีดความสามารถด้านการศึกษาและการฝึก และแผนพัฒนาขีดความสามารถด้านอาวุธยุทโธปกรณ์.

วันทหารนาวิกฯ... พล.ร.ท.รณรงค์ สิทธินันทน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลร่วมกิจกรรม “วันทหารนาวิกโยธิน” ซึ่งตรงกับวันที่ 28 มิ.ย. ของทุกปี ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร จ.ชลบุรี ในโอกาสเดียวกันได้มอบรางวัลการทดสอบร่างกาย การคัดเลือกบุคคลดีเด่น นย.

ประกาศเกียรติคุณ…พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร. ทำพิธีประกาศเกียรติคุณ พันจ่าตรี อนุชิต พรหมดอนกลอย สังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ และ จ่าโท ศักดิ์สิทธิ์ วงษ์ฉลาด สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่แสดงความกล้าหาญเสียสละช่วยเหลือประชาชนใน จ.บึงกาฬ และ จ.สุรินทร์ จนรอดพ้นอันตราย

ตรวจเยี่ยมหน่วย… พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ. ตรวจเยี่ยมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ โดยมี พล.อ.ท.วิญญา โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ให้การต้อนรับ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ดอนเมือง

มอบทุนพล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการพลเรือน, ลูกจ้างและพนักงานราชการสังกัด กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ประจำปี 2565 ซึ่ง กอ.รมน. ได้พิจารณาคัดเลือกบุตรฯ ที่กำลังศึกษาในระดับต่างๆ ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงปริญญาตรี รวม 52 คน

ตรวจแถว…  พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ. ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ดอนเมือง โดยมี พล.อ.ท.วิญญา  โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้การต้อนรับ

บำรุงขวัญ… พล.ร.ต.พิบูลย์ พีรชัยเดโช ผบ.กองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ ได้เดินทางตววจเยี่ยม บำรุงขวัญ ให้กำลังใจกำลังพลประจำเรือ ที่นำเรือเข้าบำรุงรักษาตามวงรอบและซ่อมทำ ณ อู่ทหารเรือป้อมพระจุลจอมเกล้า  จ.สมุทรปราการ