กระเต็นลายเป็นนกที่มีสีสันสวยงามแปลกตา แม้จะเป็นนกชนิดที่พบได้ค่อนข้างจะบ่อยในบางพื้นที่ แต่ก็เป็นนกที่มีเสน่ห์ ชวนให้นักท่องเที่ยวกลุ่มส่องนกในธรรมชาติ และช่างภาพที่นิยมแบกกล้องเข้าป่าถ่ายภาพนก ตั้งแต่มือโปรและช่างภาพมือใหม่ ยังต้องการที่จะถ่ายภาพทุกครั้งเมื่อเดินเข้าป่าด้วยที่นกกระเต็นลายเป็นนกที่กระจายพันธุ์พบได้ทั่วประเทศ และมีสีสันสวยงามทั้งตัวผู้และตัวเมีย จะต่างกันก็ที่สีขนที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด นกกระเต็นลายตัวผู้มีจุดเด่นที่ปากสีแดงยาว หางยาวกว่าตัวเมีย หัวสีน้ำตาล ที่อกและท้องมีสีน้ำตาลแดงแกมเหลือง ที่คอไปถึงกลางท้องสีขาว กระหม่อม หลังและหางเป็นลายขวางและขนคลุมบนโคนหางเป็นลายบั้งสีสลับสีฟ้าสดใส ขนหางมีลายบั้งแคบสีฟ้าราว 6 แถบบนพื้นสีดำ ปลายหางสีฟ้าใต้หางเป็นลายบั้งสีดำสลับสีเงิน ขนกลางปีกสีดำ แต่มีลายบั้งสีขาว 2 แถบขวาง ขนปลายปีกสีค่อนข้างดำ

นกกระเต็นลายตัวเมีย ที่หัว หลัง ไหล่ ตะโพก ปีก ขนคลุมบนโคนหาง และขนหางสีแดงอมน้ำตาล แต่มีลายบั้งสีดำขวางตลอด ลายบั้งบนหัวและขนคลุมปีกค่อนข้างแคบ แต่ลายบั้งบนหลังและไหล่ค่อนข้างกว้าง บนหางมีลายบั้งแคบสีดำ ใต้หางเป็นลายบั้งสี สลับสีเงิน คางและใต้คอสีขาว อก ท้อง และขนคลุมใต้โคนหางสีขาวหรือขาวออกสีเนื้อ แต่มีลายบั้งแคบไม่เป็นระเบียบที่อกและสีข้าง

ชอบหากินอยู่ตามป่าโปร่ง บนที่ราบไปจนถึงป่าลึก และกระจายพันธุ์อยู่ได้ในทุกภาคของประเทศไทย ในบางโอกาสก็สามารถพบเห็นนกกระเต็นลายได้ตามป่าริมเขา ในสวนยางพาราและสวนผลไม้ของชาวบ้าน เป็นนกประจำถิ่นที่ไม่ค่อยจะตื่นกลัวมากนัก ชอบหากินอยู่เป็นคู่และจะเจาะรังมดและรังปลวกที่เกาะอยู่ตามต้นไม้ เป็นสถานที่สร้างรังวางไข่ นกกระเต็นลายจะออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี จับแมลงและสัตว์เลื้อยคลานตัวขนาดเล็กเป็นอาหาร.

บุญเลิศ ชายเกตุ