สุริยคติกาล วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ค.ศ. 2024จันทรคติกาล ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ปีเถาะ เบญจศก จุลศักราช 1385 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.43 น. เที่ยงจริง เวลา 12.33 น. อาทิตย์ตก เวลา 18.21 น. จันทร์ตก เวลา 06.48 น.

วันนี้ เวลา 00.00-22.18 น. ดาวจันทร์เสวยธนิษฐนักษัตรฤกษ์ที่ 23 ประกอบด้วยเทศาตรีแห่งฤกษ์หรือเวสิโยแห่งฤกษ์ เทศาตรี แปลว่า ข้ามถิ่น หมายถึงฤกษ์พ่อค้าข้ามถิ่น เวลา 22.19-24.00 น. ดาวจันทร์เสวยศตภิสัชนักษัตรฤกษ์ที่ 24 ประกอบด้วยเทวีแห่งฤกษ์ เทวี แปลว่า นางพญา หมายถึง สตรีผู้มีฐานะและตำแหน่งสูง วันเสาร์-ธงไชยตามกาลโยค เวลา 00.00-06.43 น.-ทำการมงคลได้ตามฤกษ์บนหมวดเทศาตรีฤกษ์ เวลา 06.44-24.00 น.-ห้ามทำการมงคล ทิศที่เป็นมงคล-เหนือ ทิศอัปมงคล-ใต้ สีประจำวัน-ดำ สีสิริมงคล-ฟ้า น้ำเงิน สีอัปมงคล-เขียวสด ราศีที่ดาวศรีสถิต-ธนู ราศีที่ดาวกาลีสถิต-มังกร

เกิดวันนี้ เด็กชาย เป็นคนกล้าหาญ เมื่อเด็กเลี้ยงยาก มักจากถิ่นที่อยู่เติบโตจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน ใจคอกว้างขวาง เปิดเผย ซื่อสัตย์ รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี เฉลียวฉลาด ความจำดี มีสติปัญญาดี ตรงไปตรงมา ไม่ก้มหัวให้ใคร พูดจากินใจคน มีลางสังหรณ์ คาดการณ์ได้แม่นยำ รอบคอบ มีความรู้ดี ชอบต่อสู้ เด็กหญิง มีจิตใจหนักแน่น มีคุณธรรม จริงใจ รักเกียรติ ใจบุญสุนทาน พึ่งตนเอง มีขันติ กล้าคิด กล้าทำ ชอบการศึกษาเล่าเรียน มีเหตุผล ละเอียดลออมัธยัสถ์ มีความรับผิดชอบสูง จะมีชื่อเสียง ชอบอยู่เบื้องหลังและเก็บเนื้อเก็บตัว

เกิดวันอาทิตย์ เสาร์ทับวันเกิด การงานที่ทำอยู่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดีขึ้น มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถ จะเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน มีความพึงพอใจในผลงานของตน ทำให้ได้ตำแหน่งที่ดีและมีความก้าวหน้า มีเรื่องบางอย่างที่ต้องปิดบังซ่อนเร้น จึงทำให้เกิดความอึดอัดใจมิใช่น้อย จะทำการใดควรรอบคอบ หากประมาทจะมีอันตราย ควรระวังรักษาสุขภาพให้ดี

เกิดวันจันทร์ เสาร์ทับวันเกิด จะได้พบกับคนรักที่ถูกใจ ท่านที่มีคู่แล้วจะมีลาภสำคัญและจะถูกทวงสิทธิตามกฎหมายบางข้อ มีความรอบคอบรู้จักผิดชอบชั่วดี รู้เห็นตามความเป็นจริง มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินควรรอบคอบ ควรรักษาสุขภาพให้ดี ระวังจะเจ็บป่วย หากมีการเดินทางควรตรวจสภาพยวดยานพาหนะให้ดี มีคนต่างถิ่นเข้ามาคบหาสมาคมด้วย หากมีการต่อสู้ก็จะประสบชัยชนะ

เกิดวันอังคาร เสาร์ทับวันเกิด โชคดีจะได้ลาภเป็นทรัพย์สินเงินทอง แม้ท่านจะได้เงินมามากก็ใช้เงินมากเช่นกัน บุตรบริวารทำให้ท่านมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น การที่ท่านมีความละเอียดถี่ถ้วนทำให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ดี การงานต้องอาศัยความรอบคอบจึงจะสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคไปได้ เพศตรงข้ามจะให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ การงานควรมีสติตั้งมั่นโดยมีเป้าหมาย ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น

เกิดวันพุธ เสาร์ทับวันเกิด มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน มีโอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติม ปัญหาต่าง ๆ จะคลี่คลายลง จะได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี จากการที่มีคนมาสนใจหลายคนและเป็นคนหวั่นไหวได้ง่าย จึงทำให้ถูกคนรักต้องคุมเข้มจนหมดความสุข

เกิดวันพฤหัสบดี เสาร์ทับวันเกิด มีโอกาสเดินทางเพราะการงาน จะได้ทำงานที่ชอบและเหมาะสม จะมีการทุ่มเทให้เวลากับการทำงานมากขึ้น การเงินหามาได้มากก็ใช้ไปมาก จึงควรมีความระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี จะมีปัญหาและอุปสรรคเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน จนเกิดความวิตกกังวล มีโชคด้านอาหารการกิน ทรัพย์สินที่สูญหายหรือหาไม่พบจะได้คืน จะได้รับฟังคำสอนที่ดี

เกิดวันศุกร์ เสาร์ทับวันเกิด การกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน มีโอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติม บริวารเข้าแถวกันดี ด้วยแผนงานที่ดีและมีบริวารให้การสนับสนุน ประกอบกับความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ทำให้ประสบความสำเร็จ จะมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกมีศัตรูคู่แข่ง มีคนคอยกลั่นแกล้งขัดขวาง จะมีเรื่องความไม่เข้าใจกับคนรัก

เกิดวันเสาร์ เสาร์ทับวันเกิด ปัญหาหนักได้ถูกคลี่คลายลง จะรู้สึกสบายใจกระชุ่มกระชวยใจขึ้น เป็นที่นิยมชมชอบของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน การใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำให้ต้องเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ จะได้พบปะกับคนในแวดวงเดียวกัน สิ่งที่เคยทำไว้แต่เก่าก่อนจะส่งผล ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นที่พอใจ ปัญหาที่คาราคาซังหากได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงทีเรื่องร้าย ๆ ก็จะกลายเป็นดี.