สุริยคติกาล วันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2567  ค.ศ. 2024 จันทรคติกาล ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 7 ค่ำ เดือน 4 ปีเถาะ เบญจศก จุลศักราช 1385 อาทิตย์อุทัย เวลา 06.15 น. เที่ยงจริง เวลา 12.23 น. อาทิตย์ตก เวลา 18.30 น. จันทร์ขึ้น เวลา 23.11 น.          

วันนี้ เวลา 00.00-17.54 น. ดาวจันทร์เสวยเชษฐนักษัตรฤกษ์ที่ 18 ประกอบด้วยสมโณแห่งฤกษ์ สมโณ แปลว่า ผู้สงบ หมายถึง นักบวช พระสงฆ์ สมณชีพราหมณ์ นักสอนศาสนา ครูบาอาจารย์ ผู้ถือสันโดษ เวลา 17.55-24.00 น. ดาวจันทร์เสวยมูละนักษัตรฤกษ์ที่ 19 ประกอบด้วยทลิทโทแห่งฤกษ์ ทลิทโท แปลว่า ผู้ขอ ผู้มักน้อย ยากจนเข็ญใจ เวลา 00.00-06.14 น.-ห้ามทำการมงคล เวลา 06.15-15.24 น.-ทำการมงคลได้ตามฤกษ์บนหมวดสมโณฤกษ์ เวลา 15.25-24.00 น.-ทำการมงคล ได้ตามฤกษ์บนหมวดทลิลโทฤกษ์ ทิศที่เป็นมงคล-ทักษิณ (ใต้) ทิศอัปมงคล-อุดร (เหนือ) สีประจำวัน-แดง สีสิริมงคล-เขียวสด สีอัปมงคล-ฟ้า น้ำเงิน ราศีที่ดาวศรีสถิต-มีน ราศีที่ดาวกาลีสถิต-กุมภ์

เกิดวันนี้ เด็กชาย กล้าหาญ เมื่อเด็กเลี้ยงยาก มักจากถิ่นที่อยู่เติบโตจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน ใจคอกว้างขวาง เปิดเผย ซื่อสัตย์  รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี เฉลียวฉลาด ความจำดี มีสติปัญญาดี ตรงไปตรงมา ไม่ก้มหัวให้ใคร พูดจากินใจคน มีลางสังหรณ์ คาดการณ์ได้แม่นยำ รอบคอบ มีความรู้ดี ชอบต่อสู้ เด็กหญิง มีจิตใจหนักแน่น มีคุณธรรม จริงใจ  รักเกียรติ ใจบุญสุนทาน  พึ่งตนเอง มีขันติ กล้าคิด กล้าทำ ชอบการศึกษาเล่าเรียน มีเหตุผล ละเอียดลออมัธยัสถ์ มีความรับผิดชอบสูง จะมีชื่อเสียง ชอบอยู่เบื้องหลังและเก็บเนื้อเก็บตัว

เกิดวันอาทิตย์ อาทิตย์ทับวันเกิด จะปวดศีรษะ เจ็บป่วย ไม่สบาย รุ่มร้อนกายใจ ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างบ้าง มีโอกาสได้ออกงานแสดงความสามารถพิเศษ จะเป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่และบุคคลที่สัมพันธ์ด้วย การเจรจาและการแสดงความคิดเห็นควรรอบคอบ เพราะจะทำให้คนรอบข้างเข้าใจผิดได้ง่าย ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ภายในเงื่อนเวลาที่เหมาะสม

เกิดวันจันทร์ อาทิตย์ทับวันเกิด ควรระวังเรื่องการคบเพื่อนเพราะอาจถูกหลอกลวงได้ง่าย หากมีปัญหาก็ควรปรับความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานโดยเร็ว การไม่ยับยั้งชั่งใจหรือเอาแต่อารมณ์หรือมีโทสะบ่อยครั้งจะทำให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย จะได้รับมอบหมายให้วิ่งเต้นติดต่อเจรจาประสานงานสำคัญ มีความพึงพอใจในผลงานของตน

เกิดวันอังคาร อาทิตย์ทับวันเกิด ควรระมัดระวังเรื่องเพศตรงข้าม คนผิวเนื้อดำแดงนัยน์ตากลอกกลิ้งจะนำความเดือดร้อนมาให้ หุ้นส่วนเพศตรงข้ามจะเข้ามามีอิทธิพลเรื่องการงาน มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ ทำให้มีรายได้มากขึ้น จะได้รับมอบหมายให้วิ่งเต้นติดต่อเจรจาประสานงาน การเดินทางควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สิน มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง

เกิดวันพุธ อาทิตย์ทับวันเกิด ผู้ใหญ่ให้ลาภ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้  การลงทุนและการสำรองจ่ายควรรอบคอบ จะมีรายได้พิเศษหรือได้เงินคืน มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกใหม่ จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศล เพื่อนฝูงแนะนำงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำ ความรักควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา ควรนำคนรักไปเปิดเผยในสังคม คนที่มีครอบครัวแล้วก็สามารถครองรักกันได้ด้วยดี

เกิดวันพฤหัสบดี อาทิตย์ทับวันเกิด จะได้ลาภที่คนนำมาให้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา มีพี่น้องเพื่อนฝูงจะชักชวนเข้าร่วมลงทุน มีงานพิเศษเข้ามาให้ทำ จะเดินทางเพราะหน้าที่การงาน การเจรจาติดต่อจะดำเนินไปได้ด้วยดี ปัญหาที่จะเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง ตนเองมักจะไม่ได้ใช้จ่ายของตน แต่กลับถูกนำไปใช้เพื่อคนอื่น การใช้จ่ายเงินไม่ควรฟุ่มเฟือย

เกิดวันศุกร์ อาทิตย์ทับวันเกิด จะได้ลาภมาทางทิศตะวันตก เอกสารทางการเงินควรตรวจดูให้เรียบร้อย การค้ำประกันควรหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธเสียเลยจะดีกว่า  คนที่ยังไม่มีงานทำก็จะได้ทำงานที่ชอบและเหมาะสม จะทุ่มเทให้เวลากับการทำงานมากขึ้น ปัญหาต่าง ๆ ได้ถูกคลี่คลายลงไป ข่าวลือเรื่องรักวุ่น ๆ เริ่มจางหายไป ความคลางแคลงใจจะถูกขจัดออกไปจนหมดสิ้น

เกิดวันเสาร์ อาทิตย์ทับวันเกิด ระวังจะเจ็บตา คนผิวเนื้อดำแดงจะนำความเดือดร้อนมาให้ จะมีความพึงพอใจในผลงานของตน การมีแผนงานที่ดีและได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานทำให้การงานฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ควรมอบหมายหน้าที่การงานให้กับบริวารอย่างชัดเจน มีโอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติม จะเสียสละความสุขของตนเองเพื่อคนอื่น มีรายได้เข้ามามากก็ใช้เงินมากเช่นกัน.