@ ตัวเลขผู้ติดเชื้อใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และ สงขลา ยังพุ่งไม่หยุดฉุดไม่อยู่ กลายเป็น 5 ใน 10 อันดับของประเทศ และสุดท้าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็คิดแบบ “ทหาร” คือแต่งตั้ง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี อดีต เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้ทำหน้าที่ ผอ.ศคบ.ส่วนหน้า เพื่อ “จัดการ” กับ การระบาดของ โควิด-19 ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วน อนุทิน ชาญวีรกุล “เสี่ยหนู” รัฐมนตรีสาธารณสุข ซึ่งควรจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ก็ “ลอยตัว” ไม่ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มตัว ต่อความ “ล้มเหลว” หรือ “สำเร็จ” จากการแก้ปัญหาการระบาดอย่างรุนแรง และ ศคบ.จังหวัด “เอาไม่อยู่”…ไม่อยากที่จะ “ติเรือทั้งโกลน” เพื่อเป็นการให้โอกาสในการพิสูจน์ฝีมือของ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ว่าจะใช้มาตรการแบบไหน อย่างไร มาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น แต่..สิ่งที่อยากจะบอกไว้ ณ ที่นี้คือ สังคมในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ไม่เหมือน สังคมที่ไหนในประเทศไทย “กฎเหล็ก” ที่ใช้กับที่อื่นได้ อาจจะใช้กับที่นี่ไม่ได้ และการทำความเข้าใจกับคนที่นี่ ก็ยากกว่าการทำความเข้าใจกับคนในภูมิภาคอื่นๆ “มุสลิม” ที่นี่ถึงจะนับถือศาสนาอิสลามเหมือนกับ “มุสลิม” ในพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย แต่ความเชื่อความเห็น และวิถีปฏิบัติอาจจะไม่เหมือนกัน นี่คือปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้น และ ผอ.ศคบ. ระดับจังหวัดทุกท่านต่าง “ซึมซับ” ถึงสิ่งเหล่านี้ได้ดี …

@ ไม่อย่างนั้น รัฐบาลที่ผ่านมาคงจะไม่ตั้ง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแม้แต่รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เอง ก็ไม่กล้าที่จะยุบทิ้ง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำได้เพียง “ลิดรอน” บทบาทของ สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการพยายามลด “บทบาท” ของ ศอ.บต. เพื่อให้อยู่ภายใต้ กอ.รมน.ภ.4 อย่างทุกวันนี้…แต่ก็ยังเชื่อมั่นใน พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 ในฐานะเป็น “ทหาร” ด้วยกัน และเป็นรอง ผอ.ศคบ.ส่วนหน้าด้วย คงจะร่วมกัน “ขับเคลื่อน” แผนงานในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 4 จังหวัดได้สำเร็จเพื่อการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้….

@ ส่วน ผวจ.ทั้ง 4 จังหวัดชายแดนใต้ ไม่ว่าจะเป็น เจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สงขลา ภิรมย์ นิลทยา ผวจ.ยะลา นิพนธ์ บุญหลวง ผวจ. ปัตตานี และ ไพโรจน์ จริตงาม รักษาการ ผวจ.นราธิวาส ในฐานะกรรมการ ศคบ.ส่วนหน้า ก็น่าจะผ่อนหนักเป็นเบา เพราะมี ผอ.ศคบ. เป็นผู้ “สั่งการ” ผิด ถูก ก็ย่อมมีคนรับผิดชอบแทน และคงจะไม่ “อึดอัด” ที่ต้องทำงานตามคำสั่งของ “ทหาร” เพราะการรับราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็อยู่ภายใต้ “นโยบาย” ของ “ทหาร” มาโดยตลอดอยู่แล้ว…. สำหรับประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีการ “จับกลุ่ม” วิพากษ์วิจารณ์ การใช้ “ทหาร” มาแก้ปัญหาโควิด-19  แทนการใช้ “หมอ” ก็ต้องยอมรับในนโยบายของ “ทหาร” เพราะที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่า คนในพื้นเองก็คือตัวปัญหา ของการเพิ่มขึ้นของการระบาด เพราะไม่เชื่อ “หมอ” และไม่เชื่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็น ผอ.ศคบ. และสิ่งที่อาจจะตามมา หากนโยบายของ ผอ.ศคบ.ส่วนหน้า สร้างความอึดอัด และไม่สบายใจกับคนในพื้นที่ คือ ขบวนการแบ่งแยกดินแดน บีอาร์เอ็น ที่รอการเกิดขึ้นของ “เงื่อนไข” ใหม่ในพื้นที่เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการโฆษณาชวนเชื่อ ใส่ร้ายรัฐบาล รังแก บังคับ “มุสลิม” เพื่อแสวงหามวลชน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็น “ภัยแทรกซ้อน” ได้ในทุกเรื่อง…

@ รอให้โควิดหมด แล้วค่อยเปิดประเทศ รอให้โควิดหายไปก่อนแล้วค่อยพัฒนาประเทศ เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะ โควิด-19 ยังจะอยู่กับประเทศนี้ไปอีกนาน การพัฒนาประเทศก็ต้องเดินหน้าท่ามกลางการ จัดการกับโควิด-19 ดังนั้นการที่ เอ็นจีโอ และ แกนนำผู้ “เห็นต่าง” ในโครงการ เมืองต้นแบบที่ 4 หรือ “นิคมอุตสาหกรรมจะนะ” จ.สงขลา ที่ออกมา “คัดค้าน” ไม่ให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา ซึ่งรับมอบหมายจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทำหน้าที่รับฟังความเห็นจากประชาชนในการเปลี่ยน “สีผังเมือง” ในพื้นที่ เขตอุตสาหกรรม 3 ตำบลของ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยให้รอจนไม่มีโควิดระบาด แล้วค่อยดำเนินการ และมีการเตรียม “ขัดขวาง” การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นั่นคือการ “ขัดขวาง” การเดินหน้าเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็หนักใจแทน พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านพัฒนา ที่รัฐบาล สั่งการให้มีหน้าที่ในการ “ขับเคลื่อน” เมืองต้นแบบที่ 4 หรือ นิคมอุตสาหกรรม จะนะ แห่งนี้….

@ วันศุกร์ที่แล้วได้เขียนถึงการขอขึ้น “ค่าส่วย” ที่เมืองชายแดน จ.สงขลา (ข่าวสังคมภูมิภาคใต้ตอนล่าง…แฉ ‘ผู้กอง’อ้างเปลี่ยน ‘นายใหม่’รีดส่วยของเถื่อนเพิ่ม…) โดยนายตำรวจรายหนึ่ง จากการเก็บ “ส่วย” รายละ 200,000 เป็น 600,000 ต่อเดือนต่อราย ทำให้ พล.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. (สส.) ซึ่งรับผิดชอบ ศปนม.ตร. และ การปราบปรามผู้มีอิทธิพลถึงกับเต้น เพราะมีการแอบอ้าง ชื่อในการขึ้น “ค่าส่วย” มีการส่งคนมาเช็กข้อมูลของ “ที่มาที่ไป” ของ เรื่องดังกล่าว ก่อนที่จะมีการสั่งการให้ พ.ต.ต.สุริวงศ์ สมทรง ผบ.ร้อย ตชด.437 อ.สะเดา จ.สงขลา ตั้งจุดตรวจจับกุมรถบรรทุกที่วิ่งระหว่างไทย-มาเลเซีย ตรวจยึดน้ำมันเถื่อน ที่มีการซุกซ่อน ในถัง “ดัดแปลง” ได้จำนวนหนึ่ง แต่ อนิจจา จับกันเพียง 2 วัน ก็เลิกดื้อๆ ปล่อยให้ รถบรรทุกเหล่านี้ ขนน้ำมันเถื่อน กันต่อไป แบบนี้ภาษาของคนค้าของเถื่อนเขาเรียกว่าเป็นการจับเพื่อ “ให้รู้ว่าไผเป็นไผ” ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง… แต่การจับกุมน้ำมันเถื่อนของ ตชด.ครั้งนี้ก็เห็นได้ชัดว่า รถบรรทุกที่ขนน้ำมันเถื่อนเข้ามาในประเทศ ทุกคันวิ่งผ่านจุดตรวจศุลกากร อ.สะเดา ไม่มีคันไหนที่วิ่งมาทาง “ใต้ดิน” ดังนั้นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการปล่อยให้น้ำมันเถื่อนเข้ามาในประเทศย่อมเป็น ศุลกากร ที่ ด่านศุลกากร อ.สะเดา จ.สงขลา มี อาทิตย์ วิสุทธิสมาจารย์ เป็น นายด่าน ที่ สำนักงานศุลกากรภาค 4  มี ยุทธนา พูลพิพัฒน์ เป็น ผู้อำนวยการ มี ไตรทิพย์ เหล็นเรื่อง เป็น ผอ.ส่วนควบคุมฯ ใครผิดใครถูก ใคร “เกียร์ว่าง” พชร อนันตศิลป์ อธิบดีศุลกากร ต้องตรวจสอบ….

@ เรื่องน้ำมันเถื่อน เป็นเรื่องใหญ่ ยิ่งราคาน้ำมันในประเทศแพงเท่าไหร่ น้ำมันเถื่อนก็ยิ่งถูก ขบวนการค้าน้ำมันนำเข้ามามากขึ้น วันนี้มีการพัฒนาขายน้ำมันเถื่อนใน “เฟซ” ใน “ไลน์” บอกขายกันในราคาที่ต่ำกว่า ราคาน้ำมันที่ถูกต้องตามกฎหมายในคลัง ปตท. และ คลังร่วม เชลล์, เอสโซ่ และ คาลเท็กซ์ ลิตรละ 4 บาท ซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็น น้ำมันนอกกฎหมาย แปลกที่ ตำรวจ ปนม. ทั้งจาก “ส่วนกลาง” และของ บชภ.9 และ เจ้าหน้าที่ สรรพสามิต อ่านไม่ออก  มองไม่เห็น หรือมีอะไร “บังตา” จึงปล่อยให้ ขบวนการขายน้ำมันเถื่อนทาง เฟซ ทางไลน์ กันได้อย่าง โจ๋งแจ้ง…และที่เจ้าของกิจการปั๊มน้ำมัน ที่ลงทุนกู้เงินแบงก์หลายสิบล้านบาทมาสร้างสถานีบริการน้ำมัน จ่ายภาษีให้รัฐถูกต้องตามกฎหมาย “เจ็บปวดกระดองใจ” คือ มีปั๊มไม่มี “โลโก้” 2 แห่ง ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช แห่งหนึ่งอยู่ในเมือง แห่งหนึ่งอยู่ที่สี่แยกสวนผัก ขายน้ำมันให้กับประชาชนลิตรละ 25 ต่ำกว่าต้นทุน 5 บาท แถมบอกใครต่อใครว่าเป็นน้ำมัน “ทหาร” อย่างนี้ กองทัพเสียหาย ควรที่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ต้องสั่งตรวจสอบที่มาที่ไปของน้ำมันว่าเป็นของ “ทหาร” จริงหรือไม่ และถ้าเป็น น้ำมันทหารจริง เอามาจากไหน ใครเป็นคนขาย ต้องหา “ต้นตอ” ให้พบ….

@ ตั้งแต่เป็นนายก อบจ.สงขลา มา สิ่งที่ ไพเจน สุวรรณมาก นายก อบจ.สงขลา ทำในสิ่งที่ดีๆ ให้ ประชาชนมาโดยตลอด แต่ วันนี้ มีเรื่องที่ต้อง “ติง” กันนิดหนึ่ง คือเรื่องการออกข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อเก็บภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง จากผู้ค้าน้ำมันที่รับจ้างบรรทุกน้ำมัน ส่งให้สถานที่บริการ เพราะเป็นการเก็บภาษีที่ “ซ้ำซ้อน” 1. น้ำมันทุกลิตร คลังน้ำมันได้จ่ายภาษีให้กับ สรรพสามิต, ศุลกากร เรียบร้อยแล้ว 2. ปั๊มน้ำมันทุกแห่งที่เปิดขึ้นมีใบอนุญาตจากสำนักงาน พลังงาน จ่ายภาษีในการขายน้ำมันให้กับ อบจ. แล้ว 3. บรรทุกขนส่งน้ำมัน จ่ายภาษีถังบรรทุกน้ำมันให้กับ พลังงานจังหวัด แล้ว การที่ อบจ. จะมาเก็บภาษีจากรถบรรทุกน้ำมันอีก จึงเป็นการ “ซ้ำซ้อน” และ “ซ้ำเติม” สถานการณ์ในธุรกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่ง “เดี้ยงแล้วเดี้ยงอีก” จากเศรษฐกิจที่ถดถอยของประเทศ ฝากถึง เชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย “ลูกคนจน” คน “ตงฉิน” ให้ตรวจสอบถึงความถูกต้อง ความ “ซ้ำซ้อน” และที่สำคัญ เป็นการ “รังแก” ผู้ประกอบการหรือไม่….

@ จับได้แต่ไม่หมด วันก่อนสรรพากรพื้นที่สงขลา ตรวจยึด บุหรี่หนีภาษี ในพื้นที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ได้ของกลางจำนวนหลายล้านบาท ซึ่งรู้กันดีว่าของกลางทั้งหมดลำเลียงมาจาก เกาะลังกาวี ขึ้นฝั่งที่ท่าเรือ เจ๊ะบีลัง จ.สตูล ก่อนมาเก็บที่ โกดัง อ.รัตภูมิ เพื่อส่งขายให้กับร้านค้า ของกลางทั้งหมดเป็นของ “เจ๊ขวัญ” แต่แปลกที่จับได้วันนี้ พรุ่งนี้ก็ ขนกันใหม่ วิธีการ “เลี้ยงเป็ดไว้กินไข่” อย่างนี้เอง จึงทำให้ ยิ่งจับยิ่งมาก ยิ่งตียิ่งโต….

@ ดีใจแทนชาว อ.กันตัง จ.ตรัง ที่ได้มีสนามกีฬามาตรฐานไว้เล่นกีฬา วันก่อน พิพัฒน์ รัชกิจประการ  รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ลงนาม เอ็นโอยู ส่งมอบสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางธรรมชาติให้กับอำเภอ โดยมี ขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผวจ. และ ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์  อธิบดีกรมพลศึกษา และ สรนนท์ จิโรจน์มนตรี นายกเทศบาลเมืองกันตัง กิจจา ไวชมภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็นผู้รับมอบ….

@ มาทำหน้าที่ ผกก.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าปีที่ 2 พ.ต.อ.อัครวุฒิ ธานีรัตน์ ปัญหาทุกอย่างแก้ได้หมด จน.สภ.หาดใหญ่ ได้รับรางวัล จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่เรื่องหนึ่งที่ยังกุมขมับ เพราะแก้ไม่ได้ คือ “สันดาน” ของพนักงานสอบสวน “หลังยาว” ไม่ สนใจประชาชนที่เดือดร้อน ถึงขนาดประชาชนขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวน และการทำคดีล่าช้า นี่คือเรื่องเดียวที่ “ผู้กับขวาน” ยังแก้ไม่ตก….

@ ความทุกข์ของชาวบ้านในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรของ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ หรือโรงงานกำจัดขยะของ บริษัทจีเด็ด จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญากับเทศบาลนครหาดใหญ่ และเทศบาลควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่วันนี้ เครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า ไม่สามารถรองรับขยะที่มากขึ้นวันละ 100 ตัน ได้แล้ว แต่ละวันจะมี “ขยะ” ที่เหลือ “กองพะเนินเทินทึก” มีการแอบขนออกไปทิ้ง และขยะเก่า ที่เป็น “ภูเขาเลากา” ที่สัญญากับประชาชนว่าจะใช้หมดใน 5 ปี ก็ไม่สามารถจัดการได้ ทั้งที่ตั้งโรงงานมาแล้วกว่า 10  ปี กลิ่นขยะ และ กลิ่นการเผาไหม้ ซึ่งอาจจะมี “สารพิษ” คละคลุ้งในอากาศ รบกวนหมู่บ้านจัดสรรกว่า 10 โครงการในพื้นที่ วันก่อน พลอยครินท์ สัจจะเทวะ  สมนึก บุรมิ กรรมการบริษัท และ ธนกร มณีโชติ ที่ปรึกษาบริษัท บินด่วนมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และรับปากกับชุมชนว่า จะสามารถแก้ไขได้ ก็ต้องให้โอกาส ให้มีการแก้ปัญหา… ที่สำคัญ เทศบาลนครหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรี ต้องไม่นิ่งเฉยกับปัญหาเรื่องนี้ เพราะหาก โรงงาน “จีเด็ด” ไปไม่ไหว ปิดโรงงาน และให้เทศบาลฟ้องร้องให้จ่ายค่าปรับในการผิดสัญญา แล้ว “ขยะ” ของ ทั้งสองเทศบาล จะดำเนินการอย่างไร เพราะดูแล้ว มี “แนวโน้ม” ว่า เครื่องจักรของโรงงานที่ใช้อยู่ ไม่สามารถ “รับมือ” กับจำนวนขยะที่เพิ่มขึ้น และการที่มีการ แอบนำขยะไปทิ้งที่อื่น จะแก้อย่างไร….

@ ร้องมาจากผู้ใช้รถใช้ถนนสายโคกเนียน-เกาะโอน หมู่ 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา มือบอด มานานนับเดือน เป็นอันตรายกับผู้สัญจรในยามค่ำคืน หน่วยงานไหนรับผิดชอบ “ตื่น” ขึ้นมาดูหน่อย เร่งแก้ไขดีก่อนที่จะมีการ สูญเสียชีวิต ของประชาชนเกิดขึ้น…พบกันใหม่วันศุกร์หน้าครับ…  

ไชยยงค์ มณีพิลึก 

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี…พระครูใบฎีกาศักรินทร์ เจ้าอาวาสวัดต้นเลียบ ต.ดีหลวง อ.สทิงพระ จ.สงขลา ขอเชิญร่วมพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญทอดกฐินสามัคคี ที่วัดต้นเลียบ สถานที่ฝังรกหลวงปู่ทวด (สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์) พระมหาเถระผู้ทรงอภิญญาที่รู้จักกันดีในประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 30 ต.ค.64 โดยมี คณะศิษย์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา โดยคุณกัลยา ผู้พัฒน์ (มหาดำรงกุล) เป็นประธานองค์กฐิน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมทำบุญได้ที่ เลขบัญชี 923-0-49087-3 ชื่อวัดต้นเลียบ ธนาคารกรุงไทย หรือ สอบถามได้ที่ พระครูใบฎีกาศักรินทร์ โทร. 08-2431-2716

พบผู้นำศาสนา…   พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ผอ.ศบค.ส่วนหน้า พบปะผู้นำศาสนาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย แวดือราแม มะมิงจิ เพื่อหารือถึงสถานการณ์โควิด-19 กับการแก้ปัญหา ที่ห้องประชุม 1 กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จ.ปัตตานี 

ประกาศมาตรการ 17+1.  จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ พร้อมด้วย นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย และคณะเยือนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประชุมหารือ ประกาศมาตรการ 17+1 บริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2565 โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.และ ภิรมย์ นิลทยา ผวจ.ยะลา และคณะให้การต้อนรับ 

มอบเงินเยียวยา…  กนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมในพิธีมอบเงินเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษา “ครูจูหลิง ปงกันมูล” ณ รร.อนุบาลดอยหลวง อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย และให้กำลังใจ คำมี ปงกันมูล มารดาของครูจูหลิง ซึ่ง พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ได้ฝากความห่วงใยมาด้วย 

มอบสิ่งของ…  ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี ส.ส.เขต 4 สงขลา ลงพื้นที่อำเภอสทิงพระ พร้อม สมถวิล กาญจนเพ็ญ ประธาน อสม.อำเภอสทิงพระ ที่ตลาดเทศบาลตำบลสทิงพระ เพื่อมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติจำนวน 7 เครื่อง พร้อมหน้ากากอนามัย N-95 โดยมีคุณคุณปทิตตา ชูชาย ประธาน อสม.เทศบาลตำบลสทิงพระ และคณะ เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

พบอดีต รมช… สุพจน์ นวลทอง นายกเทศมนตรีตำบลระโนด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส.ท. เข้าพบ ถาวร เสนเนียม อดีต รมช.คมนาคม และ ไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา เพื่อพูดคุย ปรึกษาหารือ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุง สวนบูรพาจารย์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งเศรษฐกิจของพี่น้องในอำเภอระโนด ต่อไป 

ปชส.งานฟื้นฟู…   สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดสงขลา นำโดย อรสุรางค์ อินทสโร หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ได้ขอเข้าพบ เชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเพื่อเกษตรกรจังหวัดสงขลาให้เป็นที่เข้าใจของเกษตรกรดีขึ้น 

เพื่อสังคม…  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง ตัวแทนจากบริษัท แดรี่พลัส จำกัด (บริษัทในเครือกลุ่มดัชมิลล์) นำผลิตภัณฑ์นมสดดัชมิลล์ซีเลคเต็ด รสจืด ยูเอชที จำนวน 500 ลัง (24,000 กล่อง) มูลค่า 240,000 บาท มอบกับ ขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตามโครงการ ดัชมิลล์ร่วมใจต้านภัย COVID-19 ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ มีนโยบายช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ตอบแทนสังคมส่วนรวม และเป็นการส่งความสุขให้กับผู้ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ดัชมิลล์ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น 

ประธานเปิดห้าง… ไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดห้างสรรพสินค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ถนนสุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส อย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมอาชีพ และสร้างงานให้คนในพื้นที่ ทั้งยังเพิ่มช่องเลือกซื้อสินค้าและบริการที่หลากหลาย 

แสดงความยินดี…  รอเซ็ด เบ็นแหละแหนะ นายกสมาคมตาดีกาจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ สปิอิง บาเฮงมามะ อุปนายก พร้อมด้วย เลาะมัน บูลัดลีจิง และมูฮำหมัดรอซะ กรรมการสมาคมฯ ร่วมกับ สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสงขลา (PISA)​ สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้​ และ คณะกรรมการประสานงานระดับพื้นที่ส่วน ฉก.สงขลา เข้าพบมอบกระเช้าแสดงความยินดีต่อ พล.ต.วรเดช เดชรักษา เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งเป็น ผบ.ฉก.สงขลา ณ ฉก.สงขลา 

มอบอุปกรณ์…   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์เกตวรรณ บุญเทพ ลงพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบอุปกรณ์ฝึกทักษะอาชีพ การเลี้ยงไก่เบตง ผึ้งชันโรง และเมล็ดพันธุ์ผัก ในโครงการ JAPO Model พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอแม่ลาน จำนวน 10 ครัวเรือน และชาวบ้านในอำเภอโคกโพธิ์ จำนวน 10 ครัวเรือน เพื่อไปดูแลขยายผล เป็นต้นแบบให้กับชาวบ้านที่สนใจต่อไป 

มอบที่ทำกิน…  ณ บริเวณโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำจังหวัดตรัง พร้อมมอบ ส.ป.ก. 4-01 โดยมีขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเกษตร และประชาชนร่วมให้การต้อนรับภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

เตรียมพร้อม…   นอ.โยธิน ธนะมูล ผบ.กรมทหารราบที่ 3/ผบ.ฉก.นย. ในฐานะ ผอ.ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย หน่วย ฉก.นย.ภาคใต้ ตรวจความพร้อม กำลังพล ยุทโทปกรณ์ พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสพอุทกภัย เพื่อรับมือภัยพิบัติ 24 ชั่วโมง ที่ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน จ.นราธิวาส 

ปลายทางชีวิต…   พล.ต.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผอ.สน.กรมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ มารดา พ.อ.ประเสริฐ จันทร์วาศ นงก.จบ.และ พ.ท.ประสิทธิ์ จันทร์วาศ ป.สด.จว.ภ.ก. ณ วัดชายนา เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

ร่วมด้วยช่วยกัน…  ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย( สนพท.)เป็นประธานมอบกล่องโควิดโฮมแคร์ และสิ่งของต่างๆ ให้กับชาวบ้านที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยมี พ.อ.รณชัย เวียงวงษ์ ผอ.นปค.42 ให้เกียรติร่วมในพิธี ที่ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และ อ.กาบัง จ.ยะลา 

เพิ่มความเข้ม…  เจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สงขลา ตรวจเยี่ยม ด่านตรวจ จุดคัดกรอง ผู้เดินทางจาก 3 จังหวัดเพื่อเข้ามายังพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อเพิ่มความเข้ม ณ จุดตรวจบ้านมุณี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา โดยมี นพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย และกำลังเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และนำตรวจเยี่ยม 

ตรวจพื้นที่ น้ำท่วม-น้ำแล้ง… เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ติดตามความก้าวหน้าในการขุดลอกคลอง พล.อ.อาทิตย์ ที่ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมี นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย และ วงศกร นุ่นชูคันธ์ รอง ผวจ.สงขลา ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ถึงความคืบหน้า