ปากกา ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์การเขียนที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารผ่านการเขียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันส่วน ปากกาหมึกซึม ความหมายคือ ปากกาที่มีไส้สำหรับดูดน้ำหมึกแล้วค่อยๆ ซึมออกมาขณะเขียน โดยปากกาหมึกซึม ก็จัดเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์การเขียนที่มีเสน่ห์และความคลาสสิกอยู่ในนั้นด้วย

ทั้งนี้ ในวันที่ 4 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็น วันปากกาหมึกซึม (Fountain Pen Day) โดยกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กับนวัตกรรมแห่งการเขียนที่เรียกว่า “ปากกาหมึกซึม” ซึ่งเป็นปากกาที่มีไส้สําหรับใส่นํ้าหมึกหรือหลอดบรรจุหมึก น้ำหมึกจะค่อยๆ ไหลซึมออกมาที่ปลายปากกาเองโดยไม่ต้องจุ่มน้ำหมึก ซึ่งแม้อาจจะใช้ยาก แต่ว่าลายเส้นที่ได้กลับทรงเสน่ห์มากๆ และคนที่นิยมลายเส้นของปากกาหมึกซึมก็ยังคงมีอยู่ทั่วโลก แม้ปัจจุบันจะไม่ได้เห็นมากนัก แต่ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องเขียนที่คนในสมัยก่อนนิยม

ประโยชน์ของปากกาหมึกซึม มีดังต่อไปนี้

  • เขียนง่าย
  • อิสระในการเปลี่ยนหมึก
  • ดูแลรักษาง่ายและมีความยั่งยืน
  • มีตัวเลือกในตลาดเยอะ
  • เส้นมีความสวยงามและน่าดู
  • สามารถปรับและนำมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบอื่นๆ ได้
  • ช่วยแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านการตวัดเส้น เป็นต้น