ปัญหาทางเพศส่วนใหญ่ที่พบกับผู้ชายคืออวัยวะเพศแข็งตัวไม่เต็มที่ จะมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาต้องอาศัยยาเฉพาะกิจเข้าช่วยทุกครั้งถึงจะให้ความสุขแก่ภรรยาได้ แต่ตอนนี้ยาเฉพาะกิจที่เคยใช้ก็ไม่ได้ผลยิ่งทำให้การแข็งตัวด้อยลง สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็มาจากปัญหาด้านสุขภาพคือเป็นเบาหวานเรื้อรังมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี เมื่อเริ่มเป็นเบาหวานสมรรถภาพทางเพศก็เริ่มเสื่อมลง จะเกิดช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละบุคคล เนื่องจากการมีน้ำตาลในเลือดสูงจะทำให้ผนังหลอดเลือดขาดความยืดหยุ่น ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่พอเพียง

สังเกตได้จากหัวขององคชาต จะมีสีซีดขาวไปจนถึงเขียวคล้ำจึงทำให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศแข็งแบบนิ่ม ๆ หรือถ้าแข็งแบบสอดใส่ได้เมื่อสอดใส่เพียงไม่กี่นาทีก็อ่อนตัวแล้ว ในชายสูงอายุเป็นวัยที่ระดับฮอร์โมนเพศชายลดลง เมื่อลดลงต่ำกว่าเกณฑ์การใช้ยาเฉพาะกิจก็จะไม่ได้ผล ผู้ชายที่มีอาการอีดีจำเป็นต้องเข้าพบแพทย์เพื่อทำการซ่อมแซมแก้ไขข้อบกพร่องและเติมเต็มสิ่งที่ขาดให้เกิดภาวะสมดุลทางเพศ

ปัจจุบัน การรักษาอีดีด้วยยาฉีดในเมืองไทยมีการรักษามานานแล้ว ซึ่งจะรักษาในกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานเรื้อรัง กลุ่มคนที่ผ่าตัดต่อมลูกหมากและกลุ่มคนที่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ยาฉีดจะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนแก่กล้ามเนื้อเพศที่ขาดออกซิเจนมานาน ซึ่งพบได้ในคนที่เป็นเบาหวานเรื้อรัง ไขมันในเลือดสูง ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ หากได้รับออกซิเจนจากการไหลเวียนของเลือดอย่างเต็มที่จะทำให้หัวขององคชาตกลายเป็นสีแดงสดใส บ่งบอกถึงความเป็นชายที่แข็งแรง วิธีการใช้ยาฉีดสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน จะช่วยทำให้อวัยวะเพศลำตัวอวบอิ่ม และกล้ามเนื้อเพศแข็งตัวได้ 5 เท่าสามารถร่วมเพศได้แข็งแรงกว่าวัยหนุ่ม แข็งได้นานจาก 15 นาทีไปถึง 60 นาที โดยการปรับยาให้เหมาะสม แต่ผู้ใช้จะต้องได้รับการฝึกสอนให้ชำนาญจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีก่อนที่จะนำกลับไปใช้ที่บ้าน

มีตัวอย่างคนไข้ไปเพิ่มยาฉีด 3 เท่าของที่ฝึกมากเลยต้องแก้ปัญหาอวัยวะเพศแข็งค้างไม่ลง 6 ชม. การฝึกจึงสำคัญเพื่อไม่ให้ฉีดเกินโดยไม่ตั้งใจและตั้งใจ นอกจากนี้ควรทำการตรวจหาระดับฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน หากพบว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำก็ควรได้รับการเสริมฮอร์โมนทดแทน แต่ต้องมีค่าพีเอสเอต่ำกว่า 4 ng/ml จึงจะปลอดภัย การเสริมฮอร์โมนทดแทนนอกจากจะช่วยเรื่องทางเพศแล้วยังทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรง

การจะรักษาด้วยวิธีใดต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์ก่อน ดังนั้นผู้ที่มีปัญหาอีดีเมื่อต้องการแก้ไขจึงต้องเข้าพบแพทย์โดยตรง จึงจะเป็นการฟื้นฟูที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่ตัวคุณมากที่สุด.

—————–

ดร.อุ๋มอึ๋ม