แทบทุกรัฐบาลต่างส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางด้านการแพทย์” หรือ “medical hub” ในภูมิภาคอาเซียน เพราะปัจจุบันระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย ถือว่ามีความก้าวหน้า มั่นคง อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่ง “คุณหมอขอบอก” สัปดาห์นี้ ได้หยิบยกเอานวัตกรรมทางการแพทย์เกี่ยวกับ “เซลล์ต้นกำเนิด” หรือ “สเต็มเซลล์” ซึ่งทางการแพทย์กำลังศึกษาเพื่อเน้นการฟื้นฟูการเสื่อมสภาพของร่างกาย อ่อนกว่าวัย มาเล่าสู่กันฟัง

นพ.วีรพล เขมะรังสรรค์

ทั้งนี้ นพ.วีรพล เขมะรังสรรค์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เมดีซ กรุ๊ป บริษัทของไทย หนึ่งในผู้พัฒนานวัตกรรมสเต็มเซลล์จนมี ชื่อเสียงระดับโลก และถือเป็นแพทย์ชาวไทย ที่ได้รับเกียรตินิยมในสาขาการจัดตั้งธนาคารฝากเก็บเนื้อเยื่อและการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ จากมหาวิทยาลัยเเห่งชาติ สิงคโปร์ อธิบายว่า เรื่องเซลล์ต้นกำเนิด  คือ “BIO longevity” วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่จะช่วยให้มนุษย์มีอายุยืนยาวได้ถึง 120 ปี

เซลล์ต้นกำเนิดมีคุณสมบัติพิเศษและแตกต่างจากเซลล์ทั่วไป 3 ประการ คือ 1.เป็นเซลล์ที่ยังไม่มีหน้าที่จำเพาะ 2.สามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างไม่จำกัด และ 3.สามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิดในร่างกาย เช่น เซลล์ผิวหนัง เซลล์สมอง เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์เม็ดเลือด ฯลฯ ในปัจจุบันจึงมีการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดแช่แข็งไว้ใช้ในอนาคตหากจำเป็น

ขณะนี้ เรื่องเซลล์ต้นกำเนิดเริ่มมีการใช้ในวงกว้าง อาทิ เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภาวะเสื่อม (Regenerative Medicine) ซึ่งเน้น การใช้งานเซลล์ต้นกำเนิดที่มีคุณสมบัติในการแบ่งเซลล์และเปลี่ยนแปลงไปทดแทนเนื้อเยื่อต่าง ๆ ที่เสื่อมลงจากอายุที่ มากขึ้น เช่น ข้อเข่า ข้อตะโพกเสื่อม เสริมความอ่อนเยาว์ให้กับ ร่างกาย เช่น การลดริ้วรอยของผิวพรรณ การสร้างเส้นผมใหม่ ไปจนถึงการ เพิ่มจำนวนเซลล์ป้องกัน อย่างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด Natural Killer Cell ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสและเซลล์มะเร็ง จึงมีความหวังว่าจะช่วยให้มนุษย์มีชีวิตยืนยาวได้

นพ.วีรพล กล่าวต่อว่า ขณะนี้ บริษัทฯ มีบริการรับฝาก เก็บ และเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดทั้งในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงไต้หวัน โดยเป็นการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดชนิด HSC จากเม็ดเลือดแดง เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซ็นไคม์ (MSC) จากเนื้อเยื่อสายสะดือและไขมัน รวมทั้งเป็นที่แรกของโลกที่มีการตรวจวิเคราะห์และจัดเก็บเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด NK Cell หรือเซลล์ภูมิต้านทาน ได้นานถึง 60 ปี และตรวจสอบคุณภาพเซลล์ทุก 5 ปี

จากการทำงานที่ผ่านมาทำให้ได้รับรางวัลรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากลจำนวนมาก ล่าสุด ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก The American Association of Blood Banks (AABB) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองและกำหนดมาตรฐานแนวทางการดำเนินงานของธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดที่เข้มงวดที่สุดในโลก

 นพ.วีรพล กล่าวว่า ปัจจัยเรื่องโรคระบาดโควิด ทำให้ประชาชน สังคมหันมาตื่นตัวด้านสุขภาพอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน และสภาพสังคมที่ประชากรมีอัตราการเกิดตํ่าลง ทำให้ผู้สูงอายุต้องดูแลตัวเองในยามแก่ชรามากขึ้น ทำให้มีความต้องการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อเตรียมสำหรับการรักษาสุขภาพระยะยาว ชะลอวัย ได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งทางบริษัทตั้งเป้าขยายธุรกิจในตลาดประเทศกลุ่มอาเซียน รวมถึงจีน ไต้หวัน และตะวันออกกลาง ให้ครอบคลุมภูมิภาคเหล่านี้ในปี 2570

พร้อมกันนี้ยังได้ผลิตสื่อเพื่อเสนอภาพการใช้นวัตกรรมอันก้าวหน้า มาสร้างชีวิตยืนยาว ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ https://www.medezegroup.com และรับชมภาพยนตร์ “เลือกพรุ่งนี้ ที่ดีกว่า” (Live A Better Tomorrow) ได้ที่ https:// youtu.be/WLE0kFM6VwY ในอนาคต การเก็บหรือใช้เซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาสุขภาพในระยะยาว ก็เป็นความหวังของคนทุกระดับที่จะเข้าถึงนวัตกรรมนี้ได้ด้วยราคาที่ถูก.

คอลัมน์     :  คุณหมอขอบอก
เขียนโดย  :  อภิวรรณ เสาเวียง