เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายสมบัติ พิมพ์สอน ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวถึงกรณีทิดกาโตะ ที่ออกมายอมรับในรายการโทรทัศน์ ว่า มีเพศสัมพันธ์กับสีกาจริงในขณะที่ยังดำรงสมณเพศ เรื่องนี้ต้องถือว่าต้องอาบัติปาราชิกในเรื่องการเสพเมถุนแล้ว ไม่สามารถบวชใหม่ได้อีกต่อไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกำลังดำเนินการวินิจฉัยในเรื่องนี้เพื่อให้มีการออกเป็นเอกสารยืนยันชัดเจน ซึ่งการที่ทิดกาโตะออกมายอมรับแล้ว ถือว่าในเรื่องของโทษอาบัติปาราชิกมีความชัดเจนแล้ว

นายสมบัติ กล่าวด้วยว่า ส่วนเรื่องที่ทิดกาโตะบอกว่ามีพระผู้ใหญ่มาแนะนำให้สึก รวมทั้งให้โกหกเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กับสีกานั้น เชื่อว่าพระผู้ใหญ่ไม่ได้มีเจตนาในเรื่องการให้โกหก แต่น่าจะเป็นการแนะนำทางออกให้กับทิดกาโตะ ว่า หากรู้ตัวแล้วว่าผิดก็ขอให้สึกออกไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนา และคณะสงฆ์ เพราะพระผู้ใหญ่ที่ทิดกาโตะอ้างถึง เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่ทิดกาโตะยังไม่ได้สึก ดังนั้นจึงเชื่อว่าเป็นการแนะนำทางออกให้ทิดกาโตะมากกว่า แต่ในเรื่องความผิดทางพระธรรมวินัยในช่วงที่ทิดกาโตะยังเป็นพระ ก็จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบต่อไป