เมื่อช่วงเย็นวันที่ 2 พ.ค. นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา ในนามอิสระ เบอร์ 2  พร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ และซอยบัวขาว เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการสถาบันเทิง ประชาชนและสำรวจสภาพเศรษฐการประกอบกิจการผับ บาร์ รวมถึงการปรับตัวของการประกอบธุรกิจในวิกฤตโควิด รวมถึงสำรวจโอกาสพัฒนาและการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของ เมืองพัทยา

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา ในนามอิสระ เบอร์ 2 กล่าวว่า สำหรับนโยบายที่จะผลักดันให้ธุรกิจสถานบันเทิงกลับมาฟื้นตัวได้นั้น ด้วยเมืองพัทยาเป็นเมืองพิเศษจะต้องมีกฏหมายพิเศษ ซึ่งหากได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวพัทยา จะแก้ไขพระราชบัญญัติสถานบริกาาให้เปิดโอเพ่น ผู้ประกอบการสถานบันเทิงประกอบกิจการเปิด-ปิดในเวลาที่เหมาะสมกับเมืองท่องเที่ยว พร้อมกำหนดโซนพื้นที่เป็นผังสีให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ และผู้ประกอบการก็สามารถประกอบธุรกิจได้ควบคู่กันไป ซึ่งหากกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยผู้ประกอบการก็จะมีความสุขในก่รประกอบธุรกิจไม่มีใครมาบังคับรังแกและเอารัดเปรียบผู้ประกอบการ สิ่งเหล่านี้เป็นความตั้งใจและเป็นนโยบบายหนึ่งของตัวเองที่ตั้งใจทำเพื่อผู้ประกอบธุรกิจสถานบริการท่องเที่ยวกลางคืน