สำนักข่าวซินหัวรายงานจากกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุอียิปต์ เปิดเผยการขุดพบสุสานฝังศพทั้งหมด 85 แห่ง จากช่วงยุคอาณาจักรเก่า (Old Kingdom) เมื่อราว 4,500 ปีก่อน จนถึงยุคราชวงศ์ปโตเลมี (Ptolemaic) ระหว่าง 305-30 ปีก่อนคริสต์ศักราช ในเมืองโซฮัก ทางตอนใต้ของอียิปต์

คณะนักโบราณคดีในภูมิภาคกาบาล เอล ฮาริดี ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงไคโรไปทางใต้ราว 350 กิโลเมตร พบมรณบัตรทำจากไม้อยู่ข้างร่างมัมมี่ 30 ใบ โดยมรณบัตรระบุชื่อ อาชีพ อายุ และชื่อบิดามารดาของผู้เสียชีวิต เขียนด้วยอักษรกรีกโบราณ และอักษรอียิปต์โบราณ

ภาพจากกระทรวงการท่องเที่ยวและโบราณวัตถุอียิปต์ : บ้านหอคอยสร้างด้วยอิฐโคลน จากยุคกษัตริย์ปโตเลมีที่ 3 ถูกพบตั้งอยู่ริมแม่น้ำไนล์ ในเมืองโซฮัก ทางตอนใต้ของอียิปต์

สุสานบางแห่งถูกสร้างอยู่ในภูเขา ขณะบางแห่งมีบ่อน้ำ 1 บ่อ หรือมากกว่า ซึ่งมีทางเดินตรงไปยังห้องฝังศพ

ขณะเดียวกัน คณะนักโบราณคดียังขุดพบบ้านหอคอย สร้างด้วยอิฐโคลนจากยุคกษัตริย์ปโตเลมีที่ 3 ซึ่งเป็นฟาโรห์องค์ที่ 3 ของราชวงศ์ปโตเลมี ระหว่าง 246-222 ปีก่อนคริสต์ศักราช โดยบ้านหอคอยดังกล่าวถูกสร้างขึ้น เพื่อตรวจสอบเขตแดน จัดเก็บภาษี และรักษาความปลอดภัยให้กับการเดินเรือในแม่น้ำไนล์

นอกจากนั้น คณะนักโบราณคดียังขุดพบซากวิหารยุคปโตเลมี ที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพธิดาไอซิส โดยมีความกว้าง 14 เมตร และยาว 33 เมตร.

ข้อมูล-ภาพ : XINHUA