สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 19 พ.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 6,305 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 6,303 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,171,480 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,567 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 2,137,205 ราย กำลังรักษา 59,579 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,104 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 14 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 14.7

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,394,915 ราย หายป่วยแล้ว 4,305,699 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 42 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 29,637 ราย