เมื่อวันที่ 30 ก.ค. นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ หรือ หมอหม่อง อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก Rungsrit Kanjanavanit ระบุข้อความว่า เท่าที่ ฟังเสียงประชาชน ผมคิดว่า ประชาชนจำนวนไม่น้อย ไม่ไว้วางใจสูตรวัคซีนไขว้ หากรัฐบังคับให้ใช้สูตรนี้ต่อไป เราอาจพบกับปัญหาใหญ่ที่ประชาชนจะรีรอการสร้างภูมิคุ้มกัน จนไม่ทันการกับสถานการณ์วิกฤต

ผมคิดว่า เราควรให้ทางเลือกประชาชนใครจะฉีดแบบไขว้ก็ฉีด ใครจะฉีดแบบไม่ไขว้ก็เลือกได้ อาจจะจัดการยากกว่า แต่ก็อยู่ในวิสัยที่น่าจะทำได้ เราทำแบบนี้กันไปก่อน ระหว่างที่รอรัฐจัดหาวัคซีนที่เป็นที่ต้องการของประชาชนเข้ามาเพียงพอ