ความคืบหน้ากรณีนายทรงชัย นกขมิ้น ถูกผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ออกคำสั่งปลดพ้นจากตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.​ ที่ผ่านมา สืบเนื่องจากนายทรงชัย ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดในคดีการจัดซื้อรถดับเพลิงกู้ภัย 33.9 ล้านบาท เมื่อปี 2555 จนทำให้ต้องมีการจัดเลือกตั้งนายก​ อบต.ราชาเทวะ ใหม่ ในวันที่ 5 มิ.ย.65 ที่จะถึงนี้

อย่างไรก็ตาม หลังถูกปลดจากตำแหน่งนายก อบต. ปรากฏว่า นายทรงชัย ได้ใช้สิทธิโต้แย้งคำสั่งปลดของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โดยยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง มีคณะกรรมการ​ ป.ป.ช.เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 พร้อมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยอ้างเหตุผลว่า ตนเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายก อบต.ราชาเทวะ เมื่อวันที่ 28 พ.ย.64 และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่ได้รับเลือกตั้งเรื่อยมาจนกระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 8 เม.ย.65 ซึ่งการให้คำสั่งที่พิพาทมีผลบังคับต่อไป ทำให้ตนได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงและยากแก่การเยียวยาในภายหลัง

กระทั่งเมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา ศาลปกครองกลางมีคำสั่งในคดีหมายเลขดำ ที่ 730/2565 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระหว่าง นายทรงชัย นกขมิ้น ผู้ฟ้องคดี กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ให้ทุเลาการบังคับคดีตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการที่ 1893/2565 ลงวันที่ 8 เม.ย.65 ที่สั่งให้นายทรงชัย พ้นจากตำแหน่งนายก อบต.ราชาเทวะ ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ซึ่งหลังศาลปกครองมีคำสั่งดังกล่าว ส่งผลให้นายทรงชัย นกขมิ้น กลับมาปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ราชาเทวะ ได้ต่อไป จนกว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น และเมื่อเช้าวันที่ (23 พ.ค.65) นายทรงชัย ก็ได้ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่​ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานของ อบต.เข้าร่วมพิธี พร้อมมอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจด้วย

ในส่วนที่มีการกำหนดการเลือกตั้งไว้ในวันที่ 5 มิ.ย.65 ก็ต้องยกเลิกออกไปก่อน ซึ่งในวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ อบต.ราชาเทวะ พบว่าทาง อบต.ได้เก็บกระดานประกาศเบอร์ผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกแล้ว และผู้บริหารกำลังมีการประชุมถึงเรื่องนี้ และจะออกประกาศให้ประชาชนทราบว่า​ จะมีการยกเลิกการเลือกตั้งออกไปก่อนจนกว่าศาลปกครองจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น