China Media Group (CMG) สื่อหลักของจีน รายงานเมื่อวันที่ 25 พ.ค. ระบุ โฆษกกองบัญชาการภาคตะวันออกของกองทัพจีน (China’s Eastern Theatre Command) เผยว่า ได้ส่งหน่วยลาดตระเวนพร้อมรบดำเนินการลาดตระเวนในน่านน้ำและน่านฟ้ารอบเกาะไต้หวัน เพื่อเตือนไม่ให้สหรัฐ สนับสนุนกองกำลัง “เอกราชของไต้หวัน”

ทางโฆษกฯ ย้ำอีกว่า ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน และกองบัญชาการภาคตะวันออกของกองทัพจีน มุ่งมั่นที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติและสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค

แหล่งข้อมูล : Liaoli CMG/CCTV/CGTN  

https://news.cgtn.com/…/China-conducts…/index.html