เมื่อวันที่ 30 ก.ค. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกประกาศแจ้งผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ระบุว่า แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในกลุ่มอายุ 18-59 ปี “ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก เลขรหัส ID ถึงหมายเลข 400,000”

สามารถเข้ามาดำเนินการนัดหมายวันเข้ารับวัคซีนหลัก “ซิโนแวค” ในระบบ ผ่านทาง https://vaccinecovid19.cra.ac.th เลือกเมนู “ตรวจสอบการลงทะเบียน” และใส่หมายเลขบัตรประชาชน เพื่อเลือกวันเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แต่ในกรณีถึงกำหนดวันนัดหมายแล้วท่านไม่ได้มาตามนัด การลงทะเบียนจองรับวัคซีนโควิด-19 ในระบบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ เพื่อนำวัคซีนในโควตาของท่านไปจัดสรรให้ผู้รับวัคซีนตามลำดับเลข ID ท่านอื่น ๆ ได้คิวนัดหมายรับวัคซีนเข็มแรกต่อไป..

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์