สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ว่า นายกรัฐมนตรีฟุมิโอะ คิชิดะ แถลงว่า นับตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.นี้ ญี่ปุ่นจะเริ่มรับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศและดินแดน “สีน้ำเงิน” จำนวน 98 แห่ง ถือเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงต่ำจากโรคโควิด-19 ซึ่งรวมถึง สหรัฐ ออสเตรเลีย จีน และเกาหลีใต้


ทั้งนี้ นักเดินทางจากกลุ่มประเทศและดินแดนสีน้ำเงิน จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจคัดกรองและการกักตัว อย่างไรก็ตาม รายชื่อประเทศในกลุ่มนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และการเดินทางเข้ายังคงต้องเป็นแบบกลุ่มทัวร์


ขณะที่นับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นเริ่ม “การท่องเที่ยวเชิงทดลอง” โดยนักท่องเที่ยวซึ่งได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 3 เข็ม จากสหรัฐ ออสเตรเลีย ไทย และสิงคโปร์ เป็นกลุ่มประเทศแรก ที่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นในแบบกลุ่มเล็ก ซึ่งจะมีการจำกัดจำนวน


อย่างไรก็ดี กำหนดการท่องเที่ยวต้องผ่านการวางแผนอย่างเคร่งครัด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมีตัวแทนของผู้ให้บริการท่องเที่ยวกำกับดูแลตลอดเวลา โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันถอดบทเรียน เพื่อกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นในอนาคตแบบเป็นลำดับขั้น และการตอบสนองเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินอื่นต่อไป อาทิ ในกรณีพบผู้ติดเชื้อ.

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES