เมื่อวันที่ 30 พ.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) แล้วนั้น โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีจำนวน 6 คน ซึ่งมี ดร.สุภัทร จำปาทอง เป็นประธาน และมีกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก จำนวน 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเชื่อถือจากสังคมนั้น ขณะนี้เท่าที่ทราบ ดร.สุภัทร ได้ประชุมการจัดทำร่างหลักเกณฑ์การสรรหาฯ แล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ว ๆ นี้ โดยหลักเกณฑ์การสรรหาในเบื้องต้นก็จะเหมือนหลักเกณฑ์การสรรหาทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีระเบียบที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้อง เช่น การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์ที่ควรจะมี การบริหารกองทุน การบริการ เป็นต้น ส่วนหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการคุรุสภานั้นมีการตั้งคณะกรรมการร่างเกณฑ์สรรหาฯแล้ว ซึ่งเรียบร้อยดี อย่างไรก็ตามตนจะเซ็นประกาศเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการ สกสค. และเลขาธิการคุรุสภา ได้ในเดือน มิ.ย.นี้ อย่างแน่นอน เพื่อจะได้ผู้บริหารตัวจริงมาขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

“สำหรับการสรรหาเลขาธิการ สกสค.และเลขาธิการคุรุสภา ดิฉันไม่มีใครในใจ ขอให้ผู้สมัครที่เข้ารับการสรรหาทุกคนมีคุณสมบัติที่ตรงตามหลักเกณฑ์ และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาขององค์กรให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยเฉพาะสำนักงาน สกสค. ที่มีองค์การค้าฯ เป็นหน่วยงานในกำกับจะต้องได้ผู้ที่มีความรู้เรื่องธุรกิจด้วย” น.ส.ตรีนุช กล่าว

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับในเดือนตุลาคมนี้จะอยู่ในช่วงฤดูกาลเกษียณอายุราชการ ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นั้นจะมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. เกษียณอายุราชการ 1 ตำแหน่ง โดยเป็นตำแหน่งผู้บริหารดับสูงของ ศธ. โดยการคัดเลือกขณะนี้ตนยังไม่มีใครในใจ แต่จะต้องคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งปลัด ศธ. เพราะต้องดูงานภาพรวมนโยบายของ ศธ.ทุกเรื่อง ส่วนจะมีการหมุนสลับในตำแหน่งอื่น ๆ หรือไม่นั้น ตนยังไม่สามารถตอบได้ ทั้งนี้มั่นใจว่าจะมีการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารเพื่อมาทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการทันในรัฐบาลนี้อย่างแน่นอน