วันที่ 31 ก.ค. แอพพลิเคชั่น ‘หมอพร้อม’ ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปจองคิวฉีดวัคซีนทางไลน์ได้แล้ว หลังจากวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา เปิดให้ลงทะเบียนและจองคิวล่วงหน้าสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มเท่านั้น โดยการลงทะเบียนล่าสุดนี้ สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่จำกัดกลุ่ม และสามารถลงทะเบียนให้กับบุคคลในบ้านได้เพิ่มเติมด้วย

สำหรับวิธีการลงทะเบียนนั้นจะต้องเพิ่มเพื่อนหรือสแกนคิวอาร์โค้ดก่อน สำหรับการเพิ่มเพื่อนใช้ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า ‘หมอพร้อม’ เลือกบัญชีกดเพิ่มเพื่อน แล้วกรอกข้อมูลบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์หรือสแกน QR Code “หมอพร้อม” หรือกดลิงก์เพื่อเพิ่มเพื่อน https://bit.ly/2Pl42qo จากนั้นลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยกดเมนูลงทะเบียนขอรับวัคซีน จากนั้นกรอกเลือกโรงพยาบาลใกล้บ้านที่ต้องการ

ด่วน!!! ‘หมอพร้อม’ ไม่พร้อมแล้ว เจอปัญหายกเลิกคิวจอง 30-31 ก.ค…

หากต้องการลงทะเบียนแทนบุคคลอื่น ให้กดเลือกเพิ่มบุคคลอื่น และระบุความสัมพันธ์ จากนั้นให้กรอกข้อมูลบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนให้ จากนั้นให้กดเมนูจองฉีดวัคซีนโควิด-เลือกจอง-กดรับสิทธิ จากนั้น ระบบจะให้ทำแบบสอบถามเพื่อคัดกรองและเลือกโรงพยาบาล วัน เวลา ฉีดวัคซีน จากนั้นจะมีข้อความยืนยันนัดหมายการรับวัคซีนโควิด-19

โดยหากต้องการเปลี่ยนคิวจองฉีดวัคซีน ให้กดเลือกเมนูข้อมูลการจองฉีดวัคซีน โควิด-19 เข็มที่ 1 จะสามารถเปลี่ยนการจองโดยระบุวัน เวลาใหม่ จากนั้นระบบจะส่งข้อความยืนยันนัดหมายใหม่ต่อไป