วันที่  31 ก.ค. เพจเฟซบุ๊ก ‘หมอพร้อม’ แจ้งว่าเนื่องด้วยความผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างการปรับปรุงระบบทำให้มีการจองบัตรคิวไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ผ่านหมอพร้อม ทางทีมงานหมอพร้อมจึงจำเป็นต้องยกเลิกการจองคิวที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2564 ทั้งหมด บัตรคิวนี้จะถูกยกเลิกโดยระบบหมอพร้อม มิใช่โดยโรงพยาบาล

ทั้งนี้ระบบหมอพร้อมยังไม่เปิดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนใด ๆ สำหรับท่านที่ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ยังสามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนได้ผ่านระบบของโรงพยาบาลและจังหวัดต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการอยู่ ทางทีมงานหมอพร้อมขออภัยในความผิดพลาด ต่อพี่น้องประชาชน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่าน มา ณ ที่นี้

ติดตามโพสต์ดังกล่าวได้ที่นี่