ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า วันนี้ (31 ก.ค.64) พบพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 25 ราย ได้แก่ 1.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา (รถเมล์ร้อน) สาย 15 เดอะมอลล์ท่าพระ-สนามหลวง เพศหญิง อายุ 23 ปี 2.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 15 เพศชาย อายุ 40 ปี 3.พนักงานธุรการ ระดับ 2 งานบริหารงานบุคคล อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5 เพศหญิง อายุ 56 ปี 4.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ (รถเมล์แอร์) สาย 141 แสมดำ-จุฬาฯ เพศหญิง อายุ 48 ปี

5.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 522 รังสิต-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพศหญิง อายุ 57 ปี 6.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 77 อู่สาธุประดิษฐ์-หมอชิตใหม่ เพศหญิง อายุ 32 ปี 7.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 68 เพศหญิง อายุ 59 ปี (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ ณ อู่แสมดำ เขตการเดินรถที่ 5) 8.พนักงานธุรการ ระดับ 2 งานบริหารงานบุคคล อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ 4 เพศชาย อายุ 27 ปี 9.พนักงานขับรถเมล์แอร์ สาย 205 อู่คลองเตย-เดอะมอลล์ท่าพระ เพศชาย อายุ 47 ปี

10.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 206 อู่เมกา-ม.เกษตรศาสตร์ เพศหญิง อายุ 22 ปี  11.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 23 อู่เมกา-เทเวศร์ เพศหญิง อายุ 28 ปี ได้ 12.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 20 ป้อมพระจุลจอมเกล้า-ท่าน้ำดินแดง เพศหญิง อายุ 35 ปี 13.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 72 ท่าเรือคลองเตย-เทเวศร์ เพศหญิง อายุ 27 ปี 14.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 54 วงกลมรอบเมือง-ห้วยขวาง เพศหญิง อายุ 31 ปี 15.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 54 เพศหญิง อายุ 41 ปี

16.พนักงานธุรการ ระดับ 2 งานบริหารงานบุคคล อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ 4 เพศชาย อายุ 51 ปี 17.พนักงานธุรการ ระดับ 2 งานแผนงาน อู่คลองเตย เขตการเดินรถที่ 4 เพศหญิง อายุ 53 ปี 18.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 54 เพศชาย อายุ 37 ปี 19.พนักงานขับรถเมล์แอร์ สาย 60 สวนสยาม-ปกาคลองตลาด เพศชาย อายุ 58 ปี 20.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 37 แจงร้อน-มหานาค เพศหญิง อายุ 27 ปี 21.พนักงานขับรถเมล์แอร์ สาย 138 พระประแดง-หมอชิต2 เพศหญิง อายุ 57 ปี 22.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 59 รังสิต-สนามหลวง เพศหญิง อายุ 43 ปี (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่นายท่าปล่อยรถโดยสาร สาย 34, 59 ณ อู่รังสิต)

23.พนักงานธุรการจ่ายงาน อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8 เพศหญิง อายุ 60 ปี 24.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 84 อ้อมใหญ่-สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ เพศชาย อายุ 29 ปี และ 25.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 84 เพศหญิง อายุ 28 ปี นอกจากนี้ได้พักการใช้งานรถเมล์ร้อน และ รถเมล์แอร์รวม 77 คัน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึงอู่จอดรถและท่าปล่อยรถเมล์ สร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้พนักงานที่ใกล้ชิดไปตรวจเชื้อฯ  ทั้งนี้ปัจจุบัน ขสมก. มีพนักงานติดเชื้อรวม 476 ราย