วันนี้ (23 มิ.ย.) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวเปิดงานและปาฐกถาหัวข้อ “PDPA กับเศรษฐกิจดิจิทัล และสถาบันการเงิน” ร่วมจัดโดย กระทรวงดีอีเอส สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ว่า ทางธนาคาร สถาบันการเงินภาครัฐ 8 แห่ง ก็ได้มารวมกัน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำกฎหมาย PDPA ไปใช้ โดยเฉพาะในสถาบันการเงินภาครัฐ จึงขอเรียนพี่น้องประชาชนว่า ไม่ต้องเป็นห่วง ธนาคาร สถาบันการเงินทุกแห่งมีการเก็บข้อมูลของลูกค้า ของประชาชนอยู่แล้ว และมีระบบป้องกันไม่ให้รั่วไหล ซึ่งต้องมาทำความเข้าใจ และอาจต้องมีการปรับปรุงระบบเพิ่มขึ้นตามกฎหมาย เช่น การขอความยินยอมในการขอใช้ข้อมูล ซึ่งตามกฎหมายการนำข้อมูลลูกค้า หรือประชาชนไปใช้ต้องมีการขอความยินยอม

หรือการทำเรื่องของระบบรองรับการขอใช้สิทธิของประชาชนในเรื่องข้อมูล เรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เรื่องการป้องกัน การถูกโจมตีจากแฮกเกอร์ โดยทั่วไปธนาคารไทย สถาบันการเงินของไทย มีระบบป้องกันที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว แต่ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ในอดีตจะมีการนำข้อมูลของลูกค้าของประชาชน ที่มีบัญชีกับธนาคารหรือบัตรเครดิตหรือบริษัทประกันภัย ประกันชีวิต ถ้าข้อมูลนี้ได้ถูกนำไปใช้ Telemarketing การโทรฯ มาขายสินค้า จะเห็นว่าเมื่อก่อนมีคนโทรฯ มาขายสินค้ากับเราอยู่ตลอด ซึ่งก็ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความเดือดร้อนรำคาญ ตอนนี้หากไม่ขอความยินยอมก่อนใช้ข้อมูลเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย PDPA ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของประชาชน จะนำไปส่งต่อให้คนอื่น แล้วเอามาโทรฯ ขายสินค้าไม่ได้ต่อไป

“การนำ PDPA มาใช้ ส่งผลให้ประเทศไทย มีกฎหมาย กฎระเบียบเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมการทำธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ ส่งเสริมการโอนเงิน การแลกเปลี่ยนเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศของไทย นับเป็นกลไกสำคัญสนับสนุนภาคการเงินและเศรษฐกิจยุคใหม่ของไทย” นายชัยวุฒิ กล่าว