เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ “กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข” โพสต์รายละเอียด แนวทางการฉีดวัคซีน Pfizer ให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยพิจารณาจากวัคซีนที่เคยได้รับ โดยมีรายละเอียดการปรับเปลี่ยนจากฉบับที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา มีดังนี้

1.บุคลากรที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ กระตุ้น 1 เข็ม

2.บุคลากรที่ได้รับวัคซีนใด ๆ มาแล้วเพียง 1 เข็ม พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 ได้ โดยกำหนดระยะห่างระหว่างโด๊สตามชนิดของวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นหลัก

3.บุคลากรที่ไม่เคยได้วัคซีนใด ๆ มาก่อน พิจารณาให้ไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์

4.บุคลากรที่เคยติดเชื้อโควิดและไม่เคยได้วัคซีนมาก่อน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ 1 เข็ม โดยมีระยะห่างจากวันที่พบการติดเชื้ออย่างน้อย 1 เดือน

ดีเดย์สัปดาห์นี้! สธ.กระจายไฟเซอร์7แสนโด๊ส ฉีดบุคลากรการแพทย์ด่านหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้ให้แนวทางเพิ่มเติมดังนี้คือ บุคลากรทางการแพย์ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.ฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก และวัคซีนแอสตราเซเนกา เข็มที่ 2 สูตรสลับไขว้ที่เพิ่งดำเนินการเมื่อไม่นานมานี้  2.วัคซีนแอสตราฯ 1 เข็ม กำหนดได้รับเข็ม 2 ใน 12 สัปดาห์ ซึ่งมีบุคลากรไม่มากในกลุ่มนี้ และเพิ่งได้รับเมื่อไม่นาน 3. ผู้ที่ได้รับวัคชีนซิโนแวค 2 เข็ม และได้รับเข็มกระตุ้นด้วย แอสตราฯ 1 เข็ม

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ขณะนี้ยังไม่แนะนำให้วัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มกระตุ้น เพราะบุคลากรดังกล่าวยังมีภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอเนื่องจากเพิ่งฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตาม บุคลากรกลุ่มนี้ให้ขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้ และจะติดตามมีการพิจารณาข้อมูลวิชาการ และดำเนินการให้วัคซีนไฟเซอร์ ตามข้อมูลวิชาการและจำนวนวัคซีนที่จะเข้ามาเพิ่มในระยะต่อไป