เมื่อวันที่ 3 ส.ค. มีรายงานว่า โรงพยาบาลตำรวจ ได้เปิดลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน และบุคคลทั่วไป เริ่มลงทะเบียนนัดหมาย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตั้งเเต่วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-15.00 น. ยกเว้นหยุดราชการ ที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ห้างสรรพสินค้า อัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 3 กรุงเทพมหานคร

โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้ 1.เป็นประชาชนถือสัญชาติไทย 2.เป็นผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันการนัดหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลตำรวจ 3.ไม่รับบริการฉีดวัคซีนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าหรือแบบวอล์กอิน 4.วัคซีนที่ให้บริการฉีด ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนเป็นไปตามการบริหารจัดการวัคซีนของคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของโรงพยาบาลตำรวจ

ทั้งนี้โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อนัดหมายการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยการสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด จนกว่าจะครบจำนวน.