เมื่อวันที่ 5 ก.ค. เมืองพัทยาร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จอมเทียน และผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสาร ดำเนินการ ตัด รื้อ สายสื่อสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า แนวชายหาดจอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี ให้เกิดความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ นายปรเมศวร์ งานพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา หลังเข้ารับตำแหน่ง มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เมืองพัทยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นเมืองที่มีความเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาสายสื่อสาร ที่กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ทั่วเมืองพัทยา พลิกฟื้นภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เพื่อเปิดประตูบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก