เมื่อวันที่ 5 ก.ค. นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิตร ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง หนังสือคำสั่ง ซึ่งลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมรับมือกรณีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่มจำนวนมากขึ้นว่า เป็นการออกคำสั่ง ไปตั้งแต่ 30 มิถุนายน ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติตามปกติของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วสำหรับการประเมินและรองรับสถานการณ์

ด่วนที่สุด! เอกสารสธ.หลุด แจ้งเตือนทั่วประเทศพร้อมรับ ‘โควิด’ ระลอกใหม่

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า สถานการณ์ในขณะนี้หลังพ้นการระบาดใหญ่ ยังสามารถพบการติดเชื้อโควิด ‘เป็นระลอกเล็กๆ’ ได้ ทั้งนี้การออกหนังสือดังกล่าว เป็นการสั่งการให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ ทั้งบุคลากรสาธารณสุข เตียง ยาและเวชภัณฑ์ ให้มีความพร้อมเพียงพอ ส่วนเรื่องการผ่อนคลายมาตรการนั้นเป็นเรื่องของเศรษฐกิจกิจการที่จะต้องเดินหน้าต่อ แม้จะพบผู้ติดเชื้อที่มีการคาดว่าจำนวนตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่า แต่ตามข้อมูลจำนวนผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตยังอยู่ในเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขคาดไว้ ซึ่งในขณะนี้มีผู้ป่วยอาการหนักประมาณร้อยละ 10 และอัตราผู้เสียชีวิตร้อยละ 0.07 จึงมีการนำเตียงผู้ป่วยกลับไปให้บริการกับผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆด้วย

“….สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทย เข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่ (Post-Pandemic) ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจากนี้เราต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิด (Living with COVID) เหมือนอย่างโรคอื่นๆ ซึ่งหมายความว่า ยังสามารถพบการติดเชื้อได้ แต่ความรุนแรงของโรคลดลง การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะไม่มากเกินระบบสาธารณสุขที่มีจะรองรับได้…”

อีกประเด็นคือการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนว่า โควิด-19 ยังจัดเป็นโรคระบาด แต่เราสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ หากมีภูมิคุ้มกัน มีการรับวัคซีนตามเกณฑ์ สิ่งนี้จะช่วยลดการป่วยหนักและการเสียชีวิต ส่วนที่พบการติดเชื้อในกลุ่มเด็กเล็กเพิ่มมากขึ้น จนเกิดการแพร่กระจายไปสู่คนในครอบครัว ประเด็นนี้ เป็นผลสืบเนื่องต่อจากกลุ่มเด็กเล็กยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งในขณะนี้ได้เร่งดำเนินการให้ผู้ผลิตวัคซีนนำข้อมูลประสิทธิภาพเพื่อมาขอขึ้นทะเบียนการใช้วัคซีนกับทางคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อได้รับข้อมูลแล้วจะมีการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนการใช้ ในกลุ่มเด็กโตที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว ยังคงดำเนินการรณรงค์ให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้น ส่วนการเปิดเรียนยังหารือกับกระทรวงศึกษาธิการให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ย้ำว่ายังสามารถเปิดเรียนได้.