จากกรณี “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ได้เปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับบุคคลธรรมดา รอบ 2 จำนวน 75,000 ราย ตั้งแต่เวลา 10.10 น. เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แจ้งผ่านแฟนเพจระบุว่า “ขณะนี้การลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม สำหรับบุคคลธรรมดา รอบ 2 เต็มจำนวนแล้ว” สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ สามารถกลับเข้ามาจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีด และโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันนี้ เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 6 ส.ค. 2564 เวลา 18.00 น. เลือกวันนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 16-29 ส.ค. 2564…

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์