เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร ภายหลังจากเมื่อเวลา 05.15 น. ของช่วงเช้าที่ผ่านมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ได้วิ่งออกกำลังกาย โดยเริ่มวิ่งจากสวนลุมพินี เขตปทุมวัน มุ่งหน้าไปยังสวนจตุจักร และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ตามลำดับ โดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้นกว่า 14 กิโลเมตร เมื่อถึงเส้นชัย ที่เป็นป้ายแบนเนอร์ระบุ Finish


ต่อมาเวลา 09.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วย ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ และผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน ตลอดจนผู้บริหาร กทม. ร่วมเป็นประธานในกิจกรรมเปิด “สนามรวมสุข” สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็ก (Balance Bike Park) แห่งแรกในสวนสาธารณะของ กทม. และเปิดตัวกิจกรรม “1 ต้นเพื่อโลก 1 ต้น เพื่อเรา” จากธนาคารไทยพาณิชย์


นายชัชชาติ ผู้ว่าฯ กทม. และ ดร.วิชิต นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมปล่อยตัวเยาวชนขี่จักรยานขาไถเป็นกลุ่มแรก “First Finisher” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดสนามรวมสุขอย่างเป็นทางการ และมอบเหรียญพร้อมของที่ระลึกแก่เยาวชนผู้ร่วมกิจกรรม 2 คน และ นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเหรียญพร้อมของที่ระลึกแก่เยาวชนที่เหลือ จากนั้นนายชัชชาติและ ดร.วิชิต ได้ร่วมปลูกต้นอินทนิล คนละ 1 ต้น ในโครงการ “1 ต้นเพื่อโลก 1 ต้น เพื่อเรา” ณ บริเวณป้ายสนามรวมสุข


นายชัชชาติ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นความร่วมมืออันดีระหว่าง กทม. และธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสนามจักรยานขาไถสำหรับเด็ก ตามโครงการ “สนามรวมสุข” ในพื้นที่ 1.5 ไร่ เพื่อให้เด็กในช่วงวัย 2-5 ขวบ ได้ฝึกทักษะการทรงตัว พัฒนาการเรียนรู้


ด้าน ดร.วิชิต นายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า สนามจักรยานขาไถที่ก่อสร้างขึ้นในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก อายุระหว่าง 2-5 ขวบ เพื่อเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรง พัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งฝึกทักษะในการแก้ไขปัญหาจากอุปสรรคต่างๆ และฝึกการทรงตัว ซึ่งเป็นการออกแบบและจัดสร้างโดยบริษัท จัดการลู่ปั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ดร.วิชิต กล่าวอีกว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังได้คำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและพร้อมให้การสนับสนุนนโยบายต้นไม้ 1 ล้านต้นของ กทม. จึงได้จัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการ “1 ต้นเพื่อโลก 1 ต้นเพื่อเรา” ซึ่งมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ให้ครบ 100,000 ต้น ภายในระยะเวลา 4 ปี โดยเชิญชวนพนักงานจิตอาสาของธนาคาร ร่วมปลูกต้นไม้ที่สวนรถไฟในวันนี้ และรับมอบต้นไม้อีกสวนนำไปปลูกที่บ้าน


ทั้งนี้ กิจกรรมรับมอบสนามจักรยานขาไถสำหรับเด็ก (Balance Bike Park) โครงการ “สนามรวมสุข” เป็นความร่วมมือระหว่าง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการสร้างความสุข สุขภาพแข็งแรง ด้วยการออกกำลังกาย และส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว และผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่เขตจตุจักร รวมถึงประชาชนทั่วไป