วันที่ 4 ส.ค. นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข เปิดเผยว่า วันนี้ (4 ส.ค.) ตนได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดเลขที่ สธ.0410.3/ว 516 ส่งถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-12 แจ้งการนำส่งวัคซีนไฟเซอร์ รอบแรกเดือน ส.ค. 2564 ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค. 2564 จำนวนรวม 322,800 โด๊ส เพื่อฉีดให้บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทุกคนที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 จากการปฏิบัติงานทั่วประเทศ โดยหลักการคือฉีดให้กับ 1.บุคลากรที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 1 เดือนพิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ กระตุ้น 1 เข็ม 2.บุคลากรที่ได้รับวัคซีนใด ๆ มาแล้วเพียง 1 เข็ม พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 2 โดยระยะเวลาระหว่างโด๊ส ตามชนิดของวัคซีนเข็มที่ 1 เป็นหลัก 3.บุคลากรที่เคยได้รับเชื้อโควิด-19 และไม่เคยได้รับวัคซีน พิจารณาให้วัคซีน ไฟเซอร์ 1 เข็ม โดยมีระยะห่างจากวันที่พบการติดเชื้ออย่างน้อย 1 เดือน และ ประเภทที่ 2 บุคคลที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใด ๆ มาก่อน พิจารณาให้วัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์

ด้าน นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานคณะทำงานด้านบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรณีวัคซีนโควิดไฟเซอร์ (Pfizer) กล่าวว่า เอกสารที่ นพ.ยงยศ ลงนามไปนั้นเป็นการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ไปยัง 76 จังหวัดรวม 322,800 โด๊ส กทม.อีก 1.2 แสนโด๊สในสถานพยาบาล 162 แห่ง ซึ่งเป็นเพียงการจัดส่งในรอบแรก 4-6 ส.ค. อัตราการจัดส่งคิดเป็น 50-70% เป็นยอดจากการสำรวจเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวเลขที่จังหวัดส่งขึ้นมาเทียบกับฐานข้อมูลบุคลากรที่กระทรวงสาธารณสุขมีอยู่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้มีการเพิ่มหลักเกณฑ์ให้ฉีดสำหรับกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆ มาก่อนเลยแล้วจะให้วัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็มแรก รวมถึงกลุ่มที่ได้วัคซีนชนิดอื่นๆ เป็นเข็มแรกไปแล้วให้ฉีดไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 ซึ่งรอทางจังหวัดส่งตัวเลขมาเพื่อที่เราจัดลงไปเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในจำนวนวัคซีนที่ส่งไปวันนี้สามารถฉีดให้กลุ่มบุคลากรเป้าหมายได้ทุกกลุ่มอยู่แล้ว น่าจะฉีดให้เสร็จใน 1 สัปดาห์ ส่วนลอตต่อไปคาดว่าน่าจะส่งเร็วๆ นี้

“ตัวเลขวัคซีนที่ส่งไปในแต่ละจังหวัดที่เห็นว่าไม่เท่ากัน บางพื้นที่ได้มาก บางพื้นที่ได้น้อยนั้นเป็นตัวเลขที่มาจากทางจังหวัดสำรวจ และส่งข้อมูลมาที่ส่วนกลาง และนำมาแมตช์กันกับข้อมูลที่ส่วนกลาง ตัวเลขที่ไม่เท่ากันก็เพราะตัวเลขบุคลากรแต่ละพื้นที่มีไม่เท่ากัน บางจังหวัดมีบุคลากรไม่มาก บางจังหวัดฉีดวัคซีนบูสเตอร์โด๊สด้วยวัคซีนแอสตราเซเนกาไปแล้ว ก็เลยตัดตรงนั้นออกไป ไม่ใช่ว่ากระทรวงสาธารณสุขคิดตัวเลขขึ้นมาเอง เราให้ตามสัดส่วนบุคลากร” นพ.สุระ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเอกสารการนำส่งวัคซีนไฟเซอร์มีการจัดสรรวัคซีนให้แต่ละจังหวัดดังนี้ เขตสุขภาพที่ 1 ส่งไปที่  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 5,280 โด๊ส รพ.นครพิงค์ 10,320 โด๊ส รพ.น่าน 2,640 โด๊ส รพ.พะเยา 2,640 โด๊ส รพ.แพร่ 2,640 โด๊ส รพ.ศรีสังวาลย์ 1,680 โดส รพ.ลำปาง 2,400 โด๊ส  และ รพ.ลำพูน 2,160 โด๊ส

เขตสุขภาพที่ 2 ส่งไปที่ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 4,320 โด๊ส รพ.พุทธชินราช  6,960 โด๊ส รพ.เพชรบูรณ์ 3,120 โด๊ส รพ.สุโขทัย 2,640 โด๊ส และ รพ.อุตรดิตถ์ 3,120 โด๊ส

เขตสุภาพที่ 3 ส่งไปที่ รพ.กำแพงเพชร 3,360 โด๊ส รพ.ชัยนาทนเรศวร 1,920 โด๊ส รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 4,080 โด๊ส รพ.พิจิตร 2,880 โด๊ส และ รพ.อุทัยธานี 1,680 โด๊ส

เขตสุขภาพที่ 4 ส่งไปที่ รพ.นครนายก 2,880 โด๊ส รพ.ศูนย์การแพทย์นนทบุรี 11,280 โด๊ส รพ.ปทุมธานี  5,760 โด๊ส รพ.พระนครศรีอยุธยา 2,640 โด๊ส รพ.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 3,360 โด๊ส รพ.สระบุรี 3,840 โด๊ส รพ.อินทร์บุรี 1,440 โด๊ส  และรพ.อ่างทอง 1,440 โด๊ส

เขตสุขภาพที่ 5 ส่งไปที่ รพ.พหลพลพยุหเสนา 3,840 โด๊ส รพ.นครปฐม  4,800 โด๊ส รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 3,840 โด๊ส

จ.เพชรบุรี รพ.พระจอมเกล้า 3,360 โด๊ส รพ.ราชบุรี 4,320 โด๊ส รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 1,200 โด๊ส รพ.สมุทรสาคร 5,280 โด๊ส รพ.เจ้าพระยายมราช 3,120 โด๊ส

เขตสุขภาพที่ 6 ส่งไปที่ รพ.พระปกเกล้า 3,360 โด๊ส รพ.พุทธโสธร 4,080 โด๊ส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 12,720 โด๊ส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 1,440 โด๊ส รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 3,120 โด๊ส รพ.ระยอง 3,840 โด๊ส

จ.สมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 10,080 โด๊ส และ รพ.สระแก้ว 2,880 โด๊ส

เขตสุขภาพที่ 7 ส่งไปที่ รพ.กาฬสินธุ์ 4,080 โด๊ส สำนักงานควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 9,480 โด๊ส รพ.มหาสารคาม 3,840 โด๊ส รพ.ร้อยเอ็ด 6,480 โด๊ส

เขตสุขภาพที่ 8 ส่งไปที่ รพ.นครพนม 3,120 โด๊ส รพ.บึงกาฬ 2,160 โด๊ส รพ.เลย 3,120 โด๊ส รพ.สกลนคร 4,320 โด๊ส

จ.หนองคาย รพ.หนองคาย 2,880 โด๊ส รพ.หนองบัวลำภู 1,920 โด๊ส รพ.อุดรธานี  6,720 โด๊ส

เขตสุขภาพที่ 9 ส่งไปที่ รพ.ชัยภูมิ 4,800 โด๊ส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 15,360 โด๊ส รพ.บุรีรัมย์ 7,200 โด๊ส รพ.สุรินทร์ 4,560 โด๊ส

เขตสุขภาพที่ 10 ส่งไปที่ รพ.มุกดาหาร 1,920 โด๊ส รพ.ยโสธร 2,640 โด๊ส รพ.ศรีสะเกษ 5,760 โด๊ส รพ.อำนาจเจริญ 1,680 โด๊ส รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 10,080 โด๊ส

เขตสุขภาพที่ 11 ส่งไปที่ รพ.กระบี่ 2,160 โดส รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 2,400 โด๊ส รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 6,240 โด๊ส รพ.พังงา 1,680 โด๊ส รพ.วชิระภูเก็ต 3,840 โด๊ส รพ.ระนอง 1,200 โด๊ส และรพ.สุราษฎร์ธานี 7,680 โด๊ส

เขตสุขภาพที่ 12 ส่งไปที่ รพ.ตรัง 3,360 โด๊ส รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ 3,600 โด๊ส รพ.ปัตตานี 2,160 โด๊ส รพ.พัทลุง 2,400 โด๊ส รพ.ยะลา 2,880 โด๊ส รพ.สงขลา 10,800 โด๊ส และรพ.สตูล 2,160 โด๊ส.