เมื่อวันที่ 5 ส.ค. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า หลังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มีการการแจ้งหนังสือผ่านมายังเมืองพัทยาว่าจะมีการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับเมืองพัทยา จ.ชลบุรี แล้ว หลังเมืองพัทยาได้ไปลงทะเบียนสั่งจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ไว้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แล้วจำนวนทั้งสิ้น 100,000 โด๊ส ในราคาโด๊สละ 888 บาท โดยเมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 88 ล้านบาท เพื่อซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองพัทยา มีอายุเกิน 19 ปีขึ้นไปจนถึงผู้สูงอายุ ซึ่งจะสามารถจัดการฉีดวัคซีนให้ประชาชนชาวพัทยาได้ถึง 50,000 คนนั้น ขณะนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เห็นชอบในการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ครั้งที่ 5 ให้กับเมืองพัทยาจำนวน 30,000 คน หรือ 60,000 โด๊ส โดยเบื้องต้นคาดว่าทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดส่งวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้กับเมืองพัทยาภายในเดือนสิงหาคมนี้

“ซึ่งขณะนี้ได้มีการตรวจรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มของเมืองพัทยาอีกครั้ง ก่อนจะมีการแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทั้งหมดมารับวัคซีนตามลำดับ โดยจะจัดให้บริการฉีดวัคซีนเป็นรอบๆ ส่วนสถานที่จัดฉีดวัคซีนนั้นได้กำหนดจัดสถานที่ไว้ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา ทั้งนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ ขณะที่การให้บริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลเมืองพัทยานั้นมีขีดความสามารถให้การให้บริการฉีดวัคซีน 2,500-3,000 รายต่อวัน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาการให้บริการเข้ารับวัคซีนประมาณ 10 วันหรือ 2 สัปดาห์เท่านั้น ส่วนงบประมาณนั้นมีความพร้อมแล้วในการโอนจ่ายให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทั้ง 100,000 โด๊สที่สั่งจองไว้” นายกเมืองพัทยา กล่าว

นายสนธยา เปิดเผยต่ออีกว่า ส่วนประชาชนที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองพัทยาแต่อาศัยในเมืองพัทยานั้น รวมถึงชาวต่างชาติและต่างด้าว ขณะนี้รัฐบาลได้มีการจัดสรรวัคซีนกลางมาให้ ซึ่งที่ผ่านมาชาวต่างชาติและต่างด้าวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีก็ได้มีจัดฉีดวัคซีนให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ อย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้าก็จะมีการจัดฉีดวัคซีนเพิ่มเติมให้กับกลุ่มผู้ค้าในตลาด ด้วยสถานการณ์ในขณะนี้กลุ่มผู้ค้าในตลาดถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อและแพร่ระบาด.