เมื่อวันที่ 5 ส.ค. มีรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก “โรงพยาบาลชลบุรี” ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ประกาศ !! ขอความกรุณาให้ทุกท่านมาโรงพยาบาล เมื่อจำเป็นฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย เนื่องจาก 5 วันที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 74 คน สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดตรวจ สามารถติดต่อเลื่อนนัดได้ที่เบอร์โทรห้องตรวจ ที่ปรากฎบนใบนัดของท่าน.

ขอบคุณเพจเฟซบุ๊ก “โรงพยาบาลชลบุรี”