สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 6 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 21,379 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,895 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 484 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 685,821 ราย หายป่วยกลับบ้าน 22,172 ราย หายป่วยสะสม 468,478 ราย กำลังรักษา 212,926 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 191 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 5,754 ราย