ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 เช้าวันนี้

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 21,379 คน โดยเป็นการติดเชื้อใหม่ภายนอก 20,895 คน ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขังเพิ่ม 484 คน ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มาอยู่ที่ 685,821 คน หายป่วยกลับบ้านได้เพิ่ม 22,172 คน หายป่วยระลอกเดือนเมษายน รวม 468,478 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 191 คน ผู้ป่วยกำลังรักษา 212,926 คน

เมื่อรวมยอดสะสมตั้งแต่เกิดการระบาดในประเทศไทย ปี 2563 มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 714,684 คน หายป่วยสะสม 495,904 คน เสียชีวิตสะสม 5,854 คน