สวัสดีจ้า “ขาสั้น คอซอง” สัปดาห์นี้ จะพาไปพบกับ “น้องวีซ่า” ศิรวิทย์ ศรีอาริยะเมตตา ชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลตราด จ.ตราด หนุ่มน้อยมากความสามารถทั้งด้านศิลปะ ภาษา และวัฒนธรรม โดยเพิ่งได้รับ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ระดับประเทศ ประเภทเด็กหรือเยาวชน ประเภทบุคคลและประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 อีกด้วย

“น้องวีซ่า” เล่าว่า ชื่นชอบในด้านการวาดภาพ ภาษา และวัฒนธรรมมาก ที่ผ่านมาได้รับ รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ตราดเรือใบ” ซึ่งจัดโดยชมรมแล่นใบตราด เทศบาลเมืองตราด รางวัลต่อมาคือ รางวัลยอดเยี่ยมในกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ “พ่อของฉัน” ซึ่งจัดโดย วธ. และประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาจากความสละสลวยของภาษา ความต่อเนื่องในการเรียงร้อยเรื่องราว การผูกเรื่องและการสอดแทรกข้อคิดคติสอนใจต่างๆ แก่ผู้อ่าน นอกจากนี้ยังได้รางวัลผู้ที่อนุรักษ์และส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา” รางวัลเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรม สาขาเยาวชนดีเด่น ซึ่งจัดโดย ชมรมเยาวชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

“น้องวีซ่า” บอกอีกว่า ชอบการแต่งเรียงความมาก เพราะชอบอ่านหนังสือ และมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังได้รับคัดเลือกได้เป็น 1 ใน 4 ตัวแทนประเทศไทย ในด้านยุวทูตวัฒนธรรม (Junior Ambassader) เข้าร่วมกิจกรรม Bridge Summer Camp 2022 จัดโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วย

“ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย การได้ทำหน้าที่ในการสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศไทย การได้เป็นอาสาสมัครในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ได้สืบสาน เผยแผ่ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมทั้งการได้เป็น 1 ใน 4 ตัวแทนประเทศไทยในด้านยุวทูตวัฒนธรรม การวาดรูป เชื่อว่าทุกๆ คนที่มีความชื่นชอบในด้านวัฒนธรรม สามารถเริ่มลงมือสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นการสื่อสารว่าพวกเรามีความชอบและความรักด้านวัฒนธรรมมากขนาดไหนได้” “น้องวีซ่า” กล่าว

“น้องวีซ่า” ศิรวิทย์ ศรีอาริยะเมตตา เด็กรุ่นใหม่กลุ่ม “Gen Z” ที่ทางเรา “ขาสั้น คอซอง” มองว่า นี่แหละคือแบบอย่างของเด็กในยุคปัจจุบันที่มีใจรักในด้านการอนุรักษ์ สืบสานภาษาไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย