เมื่อวันที่ 10 ส.ค. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งกำหนดการ เปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับ “บุคคลธรรมดา” รอบ 3 จำนวน 100,000 ราย ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 โดยจะเปิดระบบลงทะเบียนในเวลา 08.18 น. และจะเปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในเวลา 14.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ 3 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง หากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาได้ 2 ช่องทาง

1) เว็บไซต์ https://sinopharm.cra.ac.th

2) แอพพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android ทั้งนี้ อย่าลืมอัพเดทแอพเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองวัคซีน

– ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น

– ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น คนต่างชาติ ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

– อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โด๊สต่อคน 1,554 บาท (โด๊สละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โด๊ส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโด๊สให้กับผู้ด้อยโอกาส

– ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

– เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค.-5 ก.ย.2564

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาตามภาคต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

• โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

• โรงพยาบาลปิยะเวท

• โรงพยาบาลพญาไท 3

• โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

• โรงพยาบาลอินเตอร์เมด

• โรงพยาบาลกรุงเทพ

• โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

• โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

• โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

• โรงพยาบาลเทพธารินทร์

• โรงพยาบาลบางปะกอก 1

• โรงพยาบาลเวชธานี

• โรงพยาบาลมิชชั่น

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

• โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ปทุมธานี

• โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร

• โรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน นครปฐม

• โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ นครปฐม

• โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

• โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ

ภาคกลาง

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์

• โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล จ.สระบุรี

• โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง จ.กำแพงเพชร

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.อุทัยธานี

• โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิจิตร

• โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จ.เพชรบูรณ์

• โรงพยาบาลศรีสุโข จ.พิจิตร

• โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์

• โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ จ.ลพบุรี

• โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

• โรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี

• โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก

• โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.พิษณุโลก

ภาคใต้

• โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ.สงขลา

• โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส

• โรงพยาบาลสงขลา

• โรงพยาบาลสิโรรส จ.ยะลา

• โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

• โรงพยาบาลนครินทร์ จ.นครศรีธรรมราช

• โรงพยาบาลนครคริสเตียน จ.นครศรีธรรมราช

• โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ.ชุมพร

• โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ จ.สงขลา

• โรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนาง จ.กระบี่

• โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ จ.ตรัง

• โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง

• โรงพยาบาลสิโรรส จ.ปัตตานี

• โรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง

ภาคอีสาน

• โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ.อุดรธานี

• โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา จ.อุดรธานี

• โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

• โรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

• โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี

• โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จ.ขอนแก่น

• โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

• โรงพยาบาลเมืองเลยราม จ.เลย

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ศรีสะเกษ

• โรงพยาบาลชัยภูมิ

• โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ จ.สุรินทร์

• โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) จ.สุรินทร์

• โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา จ.หนองคาย

• โรงพยาบาลบุรีรัมย์ราม จ.บุรีรัมย์

• โรงพยาบาลรักษ์สกล จ.สกลนคร

• โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.หนองคาย

• โรงพยาบาลนาแก จ.นครพนม

• โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด

• โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จ.มุกดาหาร

• โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี จ.กาฬสินธุ์

ภาคตะวันออก

• โรงพยาบาลชลบุรี

• โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน จ.ชลบุรี

• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

• โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 จ.ฉะเชิงเทรา

• โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

ภาคเหนือ

• โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ จ.เชียงใหม่

• โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่

• โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ลำพูน

• โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ จ.ลำพูน

• โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.อุตรดิตถ์

• โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง

• โรงพยาบาลแพร่-ราม จ.แพร่

• โรงพยาบาลพะเยา ราม จ.พะเยา

• โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ จ.เชียงราย

ภาคตะวันตก

• โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

• โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จ.เพชรบุรี

• โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ.ราชบุรี

• โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

• โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จ.ตาก

ผู้จองวัคซีนชำระค่าบริการฉีด ณ โรงพยาบาลโดยตรง