สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 13 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 23,418 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,030 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 388 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 834,325 ราย หายป่วยกลับบ้าน 20,083 ราย หายป่วยสะสม 616,458 ราย กำลังรักษา 212,179 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 184 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 7,126 ราย