เมื่อวันที่ 13 ส.ค. เพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,408 ราย สะสมราย 43,102 ราย เสียชีวิต 11 ราย สะสม 222 ราย

 1. Cluster บริษัท จี้ เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอพานทอง 10 ราย
 2. Cluster บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 8 ราย
 3. Cluster บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) อำเภอศรีราชา 8 ราย
 4. Cluster บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด อำเภอศรีราชา 6 ราย
 5. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 44 ราย
 6. บุคลากรทางการแพทย์ 4 ราย
 7. สถานประกอบการในจังหวัดระยองหลายแห่ง 16 ราย
 8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
  8.1 ในครอบครัว 312 ราย
  8.2 จากสถานที่ทำงาน 193 ราย
  8.3 บุคคลใกล้ชิด 18 ราย
 9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 180 ราย
 10. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 609 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 1,652 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 1,328 ราย และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 21 แห่ง และตลาด 5 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 10 แห่ง และชุมชน 4 แห่ง