เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญชวนให้ลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด แอสตราเซเนกา สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะที่ยังไม่เคยลงทะเบียนและไม่เคยรับวัคซีนเท่านั้น) สามารถสแกน QR Code หรือ คลิก https://vaccinecenter.kcmh.or.th/

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.64 เวลา 16.00 น. เป็นต้นมา และจะปิดลงทะเบียนเมื่อผู้เข้าจองสิทธิครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกรับวัคซีนในรอบระหว่างวันที่ 13-15 ส.ค.64 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.