เมื่อวันที่ 13 ส.ค. มีรายงานว่า “โรงพยาบาลสมุทรปราการ” ได้โพสต์ประกาศ เปิดให้บริการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ สำหรับบุคคลดังนี้ 1.เด็กอายุ 12-18 ปี (เฉพาะที่เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเท่านั้น) 2.ผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (ผู้ที่เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504) 3.หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป 4.ผู้ชายมีนำหนักเกิน 100 กก. ผู้หญิงมีน้ำหนักเกิน 80 กก. ฉพาะผู้ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น ตามที่อยู่ในบัตรประชาชน โดยสามารถรับคิวได้ที่ โลตัส สายลวด ในวันที่ 15 สิงหาคม 64 ตั้งแต่ 07.00 น. เป็นต้นไป และฉีดวัคซีนที่ รพ.สมุทรปราการ ตั้งแต่ 08.00 น. เป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน รพ.บางพลี ได้ออกประกาศ เปิดให้บริการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็มที่ 1 สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน โดยต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 ลงไป) และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (แสดงสมุดฝากครรภ์) เตรียมบัตรประชาชนสมุดประจำตัวผู้ป่วย และการใช้ยาวาร์ฟาริน (ถ้ามี) เฉพาะผู้ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้น ตามที่อยู่ในบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน เปิดบริการวอล์กอินจำนวนจำกัด วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 64 จำนวน 1,300 คน วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 64 จำนวน 1,300 คน ไม่รวมผู้ติดตาม เวลา 07.00 น. ถึง 15.00 น. หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนด โดยไม่ต้องทะเบียนลงทะเบียนล่วงหน้า

.