สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 14 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 22,086 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,816 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 270 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 856,412 ราย หายป่วยกลับบ้าน 23,672 ราย หายป่วยสะสม 640,130 ราย กำลังรักษา 210,376 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 217 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 7,343 ราย