จากกรณีทางการจีนได้สุ่มตรวจการนำเข้าทุเรียนและพบเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อนบนกล่องทุเรียนจากการนำเข้าจากประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนของไทยนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคตลาดปลายทาง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้น

ล่าสุดวันที่ 19 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เย็นวานนี้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้สั่งการให้นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สาธารณสุขจังหวัดยะลา พาณิชย์จังหวัดยะลา เกษตรจังหวัดยะลา อบจ.ยะลา ได้ร่วมกันลงพื้นที่ปูพรมในการทำความสะอาดล้ง ตรวจหาเชื้อโครวิด-19 เชิงรุก และฉีดวัคซีนป้องกันให้กับผู้ประกอบการและคนงานในล้งทั้งจังหวัดยะลา จำนวน 69 แห่ง อำเภอเมืองยะลา 41 ล้ง จำนวน 334 คน แบ่งเป็น อำเภอเบตง 14 ล้ง จำนวน 238 คน อำเภอธารโต 5 ล้ง จำนวน 24 ราย อำเภอกรงปินัง 3 ล้ง จำนวน 17 ราย อำเภอบันนังสตา 6 ล้ง จำนวน 27 ราย รวมทั้งจังหวัด 69 ล้ง จำนวน 640 คน ซึ่งในวันนี้จะทำการฉีดวัคซีนให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดยะลา พร้อมกัน

สำหรับจังหวัดยะลา มีผลผลิตทุเรียนทั้งจังหวัดประมาณการผลผลิต 57,042 ตัน เก็บเกี่ยวแล้ว 33,083 ตัน คิดเป็นร้อยละ 58 สำหรับกระจายผ่านช่องทางจำหน่ายทุเรียนของจังหวัดยะลานั้นมีการจำหน่ายในประเทศ ร้อยละ 31.15 ส่งออกร้อยละ 68.84 แยกเป็น จำหน่ายในรูปผลทุเรียนสด ร้อยละ 49.87 และทุเรียนแปรรูปแช่แข็ง ร้อยละ 18.97 และ ปัจจุบันมีแนวโน้มในการจำหน่ายในรูปแบบทุเรียนแปรรูปแช่แข็งเพิ่มมากขึ้น

ด้านนางเพ็ญนุรัตน์ โพธิ์โพ้น ประธานวิสาหกิจตลาดเกษตร จ.ยะลา กล่าวว่า ในเรื่องของสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 และคนงานที่มาจากต่างพื้นที่ได้ฉีดวัคซีนทั้งหมด ทางเรามีการฆ่าเชื้อให้กับล้งทุเรียนทุกอย่างล้วนมีความปลอดภัยให้กับลูกค้า 100% สุดท้ายนี้ก็ขอฝากในเรื่องของราคาชาวสวนจะได้ราคาดีเหมือนปีที่แล้วแต่ติดอยู่ที่ในเรื่องของสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ล่าสุดเมื่อ 2 – 3 วันที่ผ่านมาเรื่องของการส่งออก มีความติดขัดไป 3 วัน ก็มีผลกระทบของชาวสวนที่ผลผลิตกำลังออกผล