เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดโดยกระทรวงมหาดไทย โดยได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมด้วยพระสงฆ์ สามเณร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประกอบพิธี โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี

การนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายสุทธิพงษ์ ถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แล้วถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าหน้าที่พิธีอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่พิธีอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 34 บท จบแล้ว

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นำเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นายสุทธิพงษ์ พร้อมด้วย ดร.วันดี นำคณะผู้บริหารระดับสูงถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ รับพร นายสุทธิพงษ์ ถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นอันเสร็จพิธี

จากนั้น ที่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร นายสุทธิพงษ์ พร้อมด้วย ดร.วันดี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระเทพประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ 45 รูป ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ภาคีเครือข่ายและพุทธศาสนิกชน รวมกว่า 500 คน ร่วมพิธี ภายหลังเสร็จพิธี นายสุทธิพงษ์ พร้อมด้วย ดร.วันดี และพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม นำคณะผู้บริหาร และผู้ร่วมพิธี ปล่อยพันธุ์ปลาหมอ ปลาช่อน ปลาไหล จำนวน 999 ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าวัดระฆังโฆสิตาราม เพื่อถวายพระพรและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 65 ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ได้ร่วมกับท่านเจ้าคณะจังหวัด ตลอดจนพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระในพื้นที่ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และประกอบพิธีของศาสนิกชนต่างๆ รวมถึงผู้นำศาสนาคริสต์ ได้ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณถวายพระราชกุศล ที่วัดนักบุญยอแซฟ และผู้นำศาสนาอิสลาม ทำพิธี ขอพรดุอาอ์ ทุกเวลาหลังละหมาดประจำวัน เพื่อเป็นการร่วมกันในการถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ในเร็ววัน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ไถ่ชีวิตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ รวมถึงการปฏิบัติตามศาสนกิจ อาทิ การขอพร (ดุอาอ์) การบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนา และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมถวายพระพรและถวายเป็นพระกุศลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน.