จากกรณี “ประกันสังคม” โอนเงินเยียวยาให้นายจ้าง แรงงาน ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ใน 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาล พร้อมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาประกันสังคม แต่กลับมีบางส่วนพบปัญหาไม่ได้สิทธิเยียวยานั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 ส.ค. แฟนเพจเฟซบุ๊ก ประกันสังคม ออกมาชี้แจงถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว ระบุว่า “ชี้แจงสาเหตุ มาตรา 40 ไม่ได้สิทธิเยียวยา พบสาเหตุหลักจาก ชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงตามบัตรประชาชน หากผู้ประกันตนพบว่าตอนสมัครมีการสะกดชื่อหรือนามสกุลผิด ให้รีบทำการแจ้งเปลี่ยนข้อมูลให้ถูกต้อง โดยทำได้ 2 วิธี

1.โทรเปลี่ยนโดยตรงกับสำนักงานประกันสังคม

2.ไปที่สำนักงานประกันสังคม เพื่อแก้ไข”

ขอบคุณภาพประกอบ : ประกันสังคม