เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลตำรวจ แจ้งผ่านเฟซบุ๊กเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน และบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และขอเชิญเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตั้งเเต่วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-15.00 น. เป็นต้นไป ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 The Event Space ชั้น 3 ศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร

สำหรับเงื่อนไขประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่จะสามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนได้ มีดังนี้

  • เป็นประชาชนถือสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับการยืนยันการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลตำรวจ
  • ไม่รับบริการฉีดวัคซีนผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าหรือแบบวอล์กอิน
  • วัคซีนที่ให้บริการฉีดที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนเป็นไปตามการบริการจัดการวัคซีนของคณะทำงานบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลตำรวจ

ประชาชนที่ผ่านเงื่อนไขข้างต้น สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Google form : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedrU37_IBCagDdz19uLBX_60PZ76foIA7wKI7k-C2V628AjA/closedform