สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 24 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 17,165 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,973 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 192 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,055,088 ราย หายป่วยกลับบ้าน 20,059 ราย หายป่วยสะสม 854,403 ราย กำลังรักษา 192,334 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 226 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 9,788 ราย