เมื่อวันที่ 24 ส.ค. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งด่วนประชาสัมพันธ์ “นนท์พร้อม” Pfizer Day แก้ไขเวลานัดฉีดวัคซีนโควิด วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต รอบเช้า เวลาเดิม รอบบ่าย แก้ไขตามด้านล่าง

เวลานัดเดิม 13.00 – 15.00 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 13.00 – 14.00 น.
เวลานัดเดิม 15.00 – 17.00 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 14.00 – 15.00 น.
ที่สำคัญคือ ปิดรับบัตรไม่เกิน 15.30 น.
..

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี