สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 25 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 18,417 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,271 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 146 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,073,505 ราย หายป่วยกลับบ้าน 21,186 ราย หายป่วยสะสม 875,589 ราย กำลังรักษา 189,268 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 297 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 10,085 ราย