สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 29 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 16,536 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,208 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 328 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,145,228 ราย หายป่วยกลับบ้าน 20,927 ราย หายป่วยสะสม 957,820 ราย กำลังรักษา 177,702 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 264 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 11,143 ราย